Populärteknik

Ruags rymdteknik mäter temperaturen i jordens atmosfär

Illustration av nästa generations Metop-satelliter med antenner från Ruag Space. Foto: Ruag Space
Illustration av nästa generations Metop-satelliter med antenner från Ruag Space. Foto: Ruag Space
Jacob Christensen, biträdande projektledare på Ruag Space. Foto: Ruag Space
Jacob Christensen, biträdande projektledare på Ruag Space. Foto: Ruag Space
Illustration av nästa generations Metop-satelliter med antenner från Ruag Space. Foto: Ruag Space
Illustration av nästa generations Metop-satelliter med antenner från Ruag Space. Foto: Ruag Space
Metop-satelliterna har snurrat i rymden sedan 2006. Foto: EUMETSAT
Metop-satelliterna har snurrat i rymden sedan 2006. Foto: EUMETSAT
Första generationen av radio-ockultationsinstrumentet Gras. Foto: Ruag Space
Första generationen av radio-ockultationsinstrumentet Gras. Foto: Ruag Space
Så kan instrumentet Gras-2 komma att se ut. Foto: Ruag Space
Så kan instrumentet Gras-2 komma att se ut. Foto: Ruag Space

Ruag Space i Göteborg får tillverka instrument till EU:s nästa generation av vädersatelliter. Utrustningen mäter förändringar i temperatur och luftfuktighet i jordens atmosfär med stor exakthet - och blir viktiga i klimatprognoserna.

Publicerad

Den europeiska rymdstyrelsen ESA och den europeiska vädersatellitorganisationen EUMETSAT har sedan 2006 vädersatelliter som snurrar i rymdbanor runt jordens poler, kallade Metop A och B.

Framöver ska de förnyas. Från år 2021/22 någon gång och fram till 2050 ska man skicka upp totalt sex nya Metop-satelliter i tre omgångar. De kommer att byggas av franska och tyska bolaget Airbus.

Ruag Space i Göteborg (tidigare Saab Ericsson Space) har nu fått ordern att leverera ett instrument för radioockultation som heter Gras-2. Man har tidigare också sålt den första generationen, Gras-1.

Gras- 2 innehåller teknik som mäter när signalerna från navigationssatelliter som GPS och Galileo skannar igenom atmosfären över horisonten på jorden.

Genom att mäta tidsfördröjningen när signalerna passerar genom atmosfären, kan man räkna ut både temperatur och luftfuktighet. Det man egentligen mäter är frekvensskiftet som signalerna upplever när de skannar över jordens horisont (radioockultation).

Varje satellitkonstellation (exempelvis GPS) ger 700 mätningar per dygn från 0 till 50 km höjd.

Gras 2-instrumenten innebär att man med stor exakthet kan följa förändringar i temperatur och luftfuktighet. Informationen är i dag en mycket viktig källa i arbetet med att göra globala väderprognoser.

– Radioockultations-mätningar är i dag världens näst mest viktiga informationskälla för globala väderleksobservationer, säger Jacob Christensen, biträdande projektledare på Ruag Space.

De blir samtidigt mycket viktiga i det internationella klimatarbetet.

– Mätningarna är intressanta eftersom de dels hjälper till att kalibrera andra instrument i rymden, dels bidrar till väldigt, väldigt stabila långtidsserier över klimatfaktorer som temperatur och fukt, enligt Jacob Christensen.

Han uppger också att Metop-satelliterna framöver med stor sannolikhet kommer att kunna observera geografiska eller regionala skillnader i klimatutvecklingen.

Det nuvarande globala klimatmålet innebär att utsläppen av växthusgaser måste begränsas så att jordens medeltemperatur inte ökar mer än två grader i slutet av detta århundrade.

Utöver att leverera Gras-2 ska Ruag Space också att leverera antenner till scatterometerinstrumentet, som mäter vindstyrka och vindriktning via radarreflektioner från havsvågor, ombord på Metop-satelliterna samt hjälpa till med supportfunktionen när instrumenten flyger fram till 2045- 

Det senare innebär att bolaget kommer att delta i den årliga besiktningen av instrumenten som finns på Metop-satelliterna.

Det är ett prestigekontrakt över lång tid, konstaterar Jacob Christensen.

Gilla Ny Teknik på Facebook