Innovation

Robotar flyger i formation

Fåglar som flyger i flock inspirerade forskare att låta robotar flyga i formation.

Publicerad

Forskare vid tyska Max Planckinstitutet för biologisk cybernetik har utvecklat styrsystem som gör att fyra quadrokoptrar kan flyga i formation och själva se till att hålla rätt avstånd till varandra.

Piloten kan sitta vid en fjärrkontroll och styra farkosterna, och känner via force feedback i reglaget när robotarna närmar sig ett hinder. De flygande robotarna tar sig sedan själva runt hindret.

Quadrokoptrarna håller koll på avståndet till varandra med hjälp av kameror.

Forskarna vid institutet har även experimenterat med ännu fler quadrokoptrar som inte är programmerade för att hålla ett fast avstånd till varandra, men som alltid ska ha kontakt med minst en annan robot.

Enligt forskaren Paolo Giordano kommer inspirationen från naturen och där hur fåglar flyger i stora svärmar.

- Robotarna kan fungera som en utökning av våra sinnen, säger Giordano i ett pressmeddelande.

Svärmar av robotar kan med tekniken autonomt söka av exempelvis katastrofområden exempelvis efter en jordbävning. Metoden att  navigera robotar i formation skulle även kunna användas i nanoskala för robotar som kan ta sig fram i människokroppen och mycket precist placera medicin där den behövs.