Digitalisering

Regeringen ska utreda datalagring

Stockholm (TT). Regeringen tillsätter en utredning för att se över hur de svenska reglerna för datalagring förhåller sig till det datalagringsdirektiv som den 8 april i år underkändes av EU-domstolen.

Publicerad

Uppdraget att leda utredningen får Sten Heckscher, före detta ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Han kommer att bistås i arbetet av professor Iain Cameron, expert på internationell rätt och mänskliga rättigheter, enligt ett pressmeddelande.

En första analys av läget ska presenteras om sex veckor. Senast den 1 oktober ska utredaren föreslå eventuella förändringar "för att stärka skyddet för den personliga integriteteten samt, om resultatet av analysen visar på brister i förhållande till unionsrätten, för att leva upp till unionsrättens krav", skriver regeringen.