Miljö

Oroväckande varmt i Arktis

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Temperaturerna i Arktis har varit extremt höga den senaste månaden. Som ett resultat har havsisen växt mycket långsamt, och är nu mindre än vid någon tidigare mätning under samma period.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Enligt Danmarks meteorologiska institut (DMI) har lufttemperaturen vid Nordpolen varit 9–12 grader högre än genomsnittet sedan mätningarna inleddes 1979 – och under flera dagar i förra veckan låg temperaturen runt noll grader, vilket är cirka 20 grader varmare än vad som är det normala i mitten av november.

– Detta är med råge det högsta som uppmätts. Det vi nu observerar är mycket ovanligt, säger Martin Stendel, forskare vid DMI.

Man har till och med observerat smältande havsis, vilket är extremt vid denna tid på året.

Nyligen rapporterade National Snow and Ice Data Center (NSIDC) i USA att tillväxten av havsisen i Arktis varit mycket långsam denna höst. I slutet av oktober täckte isen en yta på 6,4 miljoner kvadratkilometer, den lägsta siffra som noterats för månaden och cirka 400 000 kvadratkilometer mindre än under oktober 2007, då det tidigare bottenrekordet sattes.

Läs mer:

Invånarna på Svalbard har nu haft varmare väder än normalt under 73 månader på raken. Forskare varnar för att det kan leda till ökad risk för jordskred om permafrosten tinar i tillräckligt hög utsträckning.

Flera faktorer tros ligga bakom temperaturstegringen. Den viktigaste är varma vindar som – tillfälligt – svept in från Västeuropa och västra Afrika.

Även väderfenomenet El Niño antas ha spelat en viktig roll. Den senaste episoden drev upp temperaturerna kraftigt över hela jorden under 2015–2016. Nu har episoden avslutats men effekterna av uppvärmningen märks fortfarande. Bland annat kommer 2016 med största sannolikhet att bli det varmaste året som noterats.

En annan starkt bidragande faktor är den klimatuppvärmning vi själva åstadkommit genom våra utsläpp av växthusgaser.