Innovation

Nytt kol kan bli hårdare än diamant

En ny variant av kol kan visa sig vara hårdare än diamant tror två forskargrupper.

Publicerad

Forskare vid Standford och Carnegie Geophysical Lab har framställt kolallotropen (varianten) genom att pressa glasformigt kol vid 400000 bar.

Glasformigt kol började framställas på 1950-talet och kan ges önskvärda egenskaper från både glas, keramer och grafit.

Det nu framställda kolmaterialet står emot ett tryck motsvarande 1,3 miljoner bar i en riktning och 600000 bar i andra riktningar. Endast diamant kan utsättas för liknande tryck.

Men till skillnad från diamant och andra kolbaserade material är det nya materialet amorft, d v s kristallerna ligger oregelbundet i materialet. Det skulle kunna betyda att materialet är isotropt, är lika hårt i alla riktningar, vilket diamanter inte är.

I så fall blir det möjligt att tillverka extremt täta och starka material.

Forskningsresultaten ska publiceras i Physical Review Letters.