Populärteknik

Nytt kol hårdare än diamant

Q-carbon, kol i sitt tredje aggregationstillstånd. Foto: North Carolina State University
Q-carbon, kol i sitt tredje aggregationstillstånd. Foto: North Carolina State University

Kol med en ny kristallstruktur är hårdare än diamant och magnetiskt.

Publicerad

Diamant är den hårdaste mineralen som hittats på jorden. Liksom grafit består diamant av rent kol men har en annan kristallstruktur. Men nu har forskare vid North Carolina State University i USA lyckats framställa kol som har ett tredje aggregationstillstånd. Det nya ämnet är döpt till Q-carbon och är hårdare än diamant, magnetiskt och börjar lysa när energi tillförs, skriver universitetet.

Till skillnad mot framställningen av artificiella diamanter krävs inget högt tryck då den patentsökta tillverkningen görs vid vanligt atmosfärstryck.

Råmaterialet för tillverkningen är en glasskiva som täcks med amorft kol som till skillnad mot grafit och diamant inte har någon väldefinierad kristallstruktur. Sedan belyses kolet med en 200 nanosekunder lång laserpuls som hettar upp materialet till 3 727 grader Celsius och får därefter svalna till Q-carbon.

Med en modifierad process där laserpulsens längd och tiden för avsvalningen ändras kan forskarna även tillverka diamanter vilket vanligtvis kräver ett högt tryck.

Men det dröjer innan det nya ämnet exempelvis kan ersätta diamanterna i borrkronor. Hittills kan Q-carbon bara tillverkas i tunna skikt med en tjocklek på upp till 500 nanometer.

Då det nya ämnet är mycket starkt och lätt frigör elektroner anses det lovande för utveckling av ny bildskärmsteknik, skriver universitetet.