Innovation

Nya labb ska stötta datadriven innovation

Vinnova satsar tio miljoner på nya datalabb runt om i landet. Ett av dessa kommer att öppnas på Sliperiet, en innovationsmötesplats vid Umeå universitet. Foto: Sliperiet
Vinnova satsar tio miljoner på nya datalabb runt om i landet. Ett av dessa kommer att öppnas på Sliperiet, en innovationsmötesplats vid Umeå universitet. Foto: Sliperiet
'Social hållbarhet och cirkulära ekonomi är intressanta områden', säger Thomas Kvist från Region Västerbotten om det nya datalabbet som öppnas i Umeå. Foto: Region Västerbotten
"Social hållbarhet och cirkulära ekonomi är intressanta områden", säger Thomas Kvist från Region Västerbotten om det nya datalabbet som öppnas i Umeå. Foto: Region Västerbotten

Vinnova miljonsatsar på sex nya datadrivna labb som ska främja digitala innovationer i Sverige. Ett av dessa datalabb ska öppna i Västerbotten till sommaren 2017.”Ett viktigt mål med projektet är att titta på hur vi kan skapa nya produkter och tjänster för att skapa en digitalt driven samhällsgemenskap”, säger Thomas Kvist, projektledare hos Region Västerbotten.

Publicerad

Genom att öka tillgången på öppen data – och göra det lättare att använda den – vill Vinnova göra lättare för offentliga aktörer och företag att utveckla nya varor och digitala tjänster.

För att lyckas med det satsar Vinnova nu tio miljoner kronor på att öppna sex nya labba runt om i Sverige som ökar möjligheterna att dra nytta datordrivna innovationer till nya produkter och tjänster.

– Den snabba digitaliseringen innebär att även innovationer blir mer digitala. Vi vill etablera data som en avgörande del av den moderna infrastrukturen, som räls och vägar en gång fungerade. Många aktörer är duktiga på att samla information, men värdet av data uppstår först när den används och på det området behöver vi bli bättre i Sverige, säger Erik Borälv, handläggare på Vinnova, i ett pressmeddelande.

Ett av dessa nya labb kommer att finnas på innovationsmötesplatsen Sliperiet, som finns på Umeå universitets konstnärliga campus.

Läs mer:

– Syftet med labbet är att bidra till utvecklingen av helt nya tjänster eller befintliga produkter som stödjer utvecklingen av ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbara städer och landsbygd, säger Thomas Kvist, projektledare på Region Västerbotten.

Arbetet med projektet drar igång i december – och planen är sedan att slå upp dörrarna till labbet efter sommaren 2017.

– Vi kommer att börja med att rigga tekniken på plats och knyta till oss rätt kompetens. Efter sommaren drar verksamheten igång med workshops och olika labboperationer.

Via labbet ska deltagarna i projektet få tillgång till öppen data som är publicerad i regionen – bland annat miljö-, ekonomi- och befolkningsdata – men även datamängder från exempelvis SMHI och data från aktörer som energibolag, till exempel.

– Fokus är som sagt hållbarhet – data om energiförbrukning och luftkvalitetsmätningar blir därför högintressanta. Elsys, som arbetar med sensorer och radiobaserade nätverk för iot-enheter är en annan dataleverantör vi hoppas på. säger Thomas Kvist.

Han fortsätter:

– Social hållbarhet och cirkulär ekonomi är andra intressanta områden. Där hoppas vi kunna göra någonting kring hur man kan crowdsourcar data för att bygga en slags digital bygemenskap med tjänster som behövs för de som bor utanför storstaden, samt tjänster som skapar kretslopp.

Projektet med datalabben på Sliperiet och andra delar av landet kommer att löpa fram till 2018, men tanken är labben ska kunna fortsätta sin verksamhet även efter det om försöken blir framgångsrika.

– Målet är att fler ska få verktyg för att förverkliga idéer om digitala innovationer. Vi hoppas att labbet ska bli en viktig resurs för medborgare, akademin, näringsliv och offentlig sektor i regionen, säger Thomas Kvist.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Här är alla sex nya datalabb

xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken, Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP ServiceLabs, Karlstad.

Datadrivet skogligt labb vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Datadrivet labb på ICE (D-ICE), SICS North Swedish ICT, Luleå.

Innovationslabb, Lantmäteriet.

Ladds - labb för det datadrivna samhället, Regionförbundet Västerbotten, Umeå.