Populärteknik

Ny studie: Så undvek jorden kollaps

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Jordens magnetfält var extremt svagt för 565 miljoner år sedan, och om den inre kärnan inte stelnat i tid hade vi alla kanske inte funnits i dag enligt en ny studie.

Publicerad

Forskarna bakom studien tror att fältet var nära kollaps vid den tidpunkten. Hade kollapsen ägt rum hade jorden saknat skydd mot strålningen från solen.

De nya rönen antyder att jordklotets inre har en stormig historia.

I nutiden består den innersta delen av jorden av en solid kärna av järn. Men det har inte alltid varit så. Under lång tid var kärnan mer flytande – och under den perioden var magnetfältet svagare. Först när kärnan stelnade blev magnetfältet kraftfullt.

Forskarna, som publicerar sina rön i Nature Geoscience, drar slutsatsen att kärnan blev fast mycket sent i planetens historia. Troligen stelnade den i grevens tid, strax innan magnetfältet utplånats helt och hållet, att döma av studien.

Starkare magnetfält av kärnan

Genom analyser av magnetismen i kristaller i olika bergarter och mineraler som formades för 565 miljoner år sedan i östra Quebec i Kanada, upptäckte forskarna att magnetfältet måste ha varit osedvanligt svagt vid den tidpunkten. Som tur var undveks dock kollapsen och så småningom, när den inre kärnan stelnat, blev magnetfältet starkare.

För livet på jorden var detta sannolikt av stor betydelse. Utan fältet skulle strålningen från solen bli svårartad. Dessutom skyddas vi mot solvinden – väldiga mängder laddade partiklar som strömmar ut från solen – som annars hade kunnat leda till att jorden förlorat delar av sin atmosfär.