Övriga nyheter

Ny rapport: Överdrivna siffror om lärarbristen

Foto: Jessica Gow / TT
Foto: Jessica Gow / TT

Siffror i media över antalet examinerade lärare är i vissa fall överdrivna. Det visar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet som för första gången granskat hur många lärare som tar examen i olika ämnen.

Publicerad

Larmen har duggat tätt de senaste åren om brist på lärare, främst i matematik, kemi, fysik, biologi och teknik. Men hittills har det inte funnits några bra siffror över antalet nyutexaminerade lärare i olika ämnen.

Enligt utredaren Fredrik Svensson vid Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har många medieuppgifter baserats på ett felaktigt underlag. I en ny rapport har han kartlagt antalet examinerade lärare i de största ämnena.

– Analysen visar att läget i flera fall inte är så alarmerande som det framställts. Ett exempel är kemilärare där det har examinerats i genomsnitt 73 kemilärare per år de senaste tio åren. I debatten har det förekommit uppgifter om att endast en handfull lärare inom ämnet examinerats. Detta innebär inte att behoven är tillgodosedda, men det ger en delvis ny bild, säger Fredrik Svensson.

Totalt utexaminerades 9 020 lärare 2013/2014. Av dessa hade 920 matematik i sin lärarutbildning. Det är en ökning jämfört med ett år tidigare då antalet var 814. För tio år sedan hade dock 2 045 lärare med matte i sin examen.

Ett problem med statistiken är att det inte går att se hur mycket matte de nya lärarna läst under sin utbildning. Lärarutbildningen har också gjorts om flera gånger de senaste tio åren vilket gör det svårt att svara på frågor som: Hur många mattelärare utexaminerades förra året för högstadiet?

För NO-ämnena kemi, fysik och biologi visar antalet examinerade lärare en sjunkande trend. Förra året kom det till exempel ut 54 nya fysiklärare. Det kan jämföras med 88 för tio år sedan. För kemi är motsvarande siffror 49 förra året och 93 för tio år sedan.

Antalet lärare med teknik i bagaget ökar däremot enligt UKÄ:s siffror. Hela ökningen de senaste tre åren beror på att fler lärare på förskola, fritids och lågstadiet har läst teknik.

Fredrik Svensson betonar att det är viktigt att ha rätt siffror när frågan om lärarbrist diskuteras.

- Det är särkilt allvarligt när det görs politik av detta.

Han konstaterar att det finns en enig bild om att det finns en stor och ökande brist på lärare. För att bättre matcha behov och efterfrågan föreslår UKÄ att lärarutbildningen dimensioneras ämnesvis. Antalet lärare i de olika ämnena ska enligt förslaget baseras på ämnenas andel av den totala undervisningstiden i skolan.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!