Digitalisering

Nu kan SCB:s statistik användas av smarta högtalare

Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige. Här ses även SCB:s Wikipediasida samt en smart högtalare från Google. Foto: Per Pettersson, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige. Här ses även SCB:s Wikipediasida samt en smart högtalare från Google. Foto: Per Pettersson, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Statistiska centralbyråns beslut att byta licens för sin statistik kommer att få stor påverkan för uppslagsverket Wikipedia. Bland annat kommer statistiken nu kunna användas av smarta högtalare såsom Alexa och Google Nest.

Publicerad

I början av juli ändrade Statistiska centralbyrån, SCB, licens för sina öppna data till CC0. Det innebär att dessa är helt fria att använda, utan att man behöver uppge myndigheten som källa.

Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige: Vad betyder detta för Wikipedia?

– SCB sitter på oerhörda mängder kvalitativ och väldigt intressant data och beslutet gör att det blir mycket lättare att återanvända statistik från myndigheten. Bland annat kommer statistiken nu att kunna användas på Wikidata, vilket inte tidigare har varit möjligt, säger Eric Luth.

Vad är Wikidata?

– Wikidata är en stor flerspråkig databas med väldigt mycket information, strukturerad på ett sätt som gör den lättläst för maskiner. Eftersom allt är öppet kan datan fritt förbättras och återanvändas av alla, vilket många idag gör. Faktarutan du får upp när du googlar hämtar ofta information från Wikidata. När du ställer frågor till Alexa, Siri eller andra virtuella assistenter kommer ofta svaren från Wikidata. Det är helt enkelt en sammanställning av stora mängder kunskap, från myriader av olika källor.

Kan du ge något konkret exempel på hur detta beslut faktiskt kommer att göra skillnad?

– Med data från Skolenhetsregistret på Wikidata skulle man exempelvis kunna analysera parametrar som antal skolor per kommun i förhållande till befolkningsmängd, area, politisk styrning och så vidare – information som skulle kunna komma till nytta för alla som intresserar sig för samhällsutvecklingen. Vi tittar redan tillsammans med SCB på vilka datamängder som kan vara intressanta att börja arbeta med. Vi ser verkligen fram emot att sätta igång.

Varför är detta ett så viktigt beslut?

– För att kunna hitta på kreativa lösningar med hjälp av datan i nästa steg så krävs CC0 i Wikidata. Dessutom kan SCB:s beslut förhoppningsvis inspirera fler myndigheter i Sverige att göra samma sak, liksom statistikmyndigheter i andra länder.

Vad står mer på er önskelista framöver?

– Vi har framgångsrikt drivit kampanjer för att dokumentera och tillgängliggöra skyddad natur i Sverige, med stöd i data från Naturvårdsverket. Men många kommuner och regioner sitter på spännande data, exempelvis artförteckningar inom biotopskydd, som verkligen skulle berika Wikidata. Kommunsverige har dock mycket långt kvar att gå när det gäller öppna data.

– SCB gör ett mycket bra arbete, men fortfarande är stora områden av deras statistik inte tillgängliga som öppna data. Det vore exempelvis väldigt spännande att arbeta med mer data kopplad till Agenda 2030, och identifiera hur Wikidata kan användas som en samlingsplats för att följa upp och utvärdera arbetet med de globala målen.