Övriga nyheter

MSB: Svårt för patienterna att överblicka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efterlyser en statlig riskanalys när ”Hälsa för mig” drar i gång.

Publicerad

– Vi har från början allt sedan Ehälsomyndigheten startade inskärpt vikten av informationssäkerhet i myndighetens verksamhet och alla tjänster.

Det säger Fia Ewald, chef för enheten systematisk informationssäkerhet på MSB.

– Och just när det gäller den här tjänsten har vi påpekat att det är oklart vem som har ansvar för vad i lösningen: Vad är myndigheten ansvarig för respektive systemleverantören och vårdgivaren?

”Hälsa för mig” innebär att det skapas kommersiella tjänster dit sekretessbelagd information från vårdgivare ska överföras, påpekar hon

– Det kan bli väldigt svårt för patienterna att överblicka var informationen finns och om deras konton är säkra, säger Fia Ewald.

– Vad vi skulle vilja se är en ordentlig riskanalys och en beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!