Populärteknik

Moln upptäckt på främmande planet

Enligt nya beräkningar är den halva av exoplaneten Kepler-7b som alltid är vänd mot stjärnan Kepler 7 täckt av en stor molnmassa. Foto: NASA
Enligt nya beräkningar är den halva av exoplaneten Kepler-7b som alltid är vänd mot stjärnan Kepler 7 täckt av en stor molnmassa. Foto: NASA

Med en ny metod kan astronomer avgöra om det finns möjlighet till liv på avlägsna planeter i universum.

Publicerad

Forskare vid MIT i USA har utvecklat en metod för att hitta moln på exoplaneter. De kan till och med bestämma vad molnen består av, skriver MIT News.

Det forskarna använt är data från rymdteleskopet Kepler vars uppgift är att leta efter planeter som kretsar kring avlägsna stjärnor.

En av dessa planeter som hittats är Kepler-7b vars atmosfär har en temperatur som beräknats till omkring 1 400 grader Celsius. Genom att analysera hur ljuset från stjärnan förändras när planeten passerar förbi kan man avgöra om den har några moln då dessa absorberar vissa ljusvåglängder.

Datan som använts är främst beräkningar av temperaturen och trycket i atmosfären kring Kepler-7b. Dessa data jämfördes med omkring tusen simuleringar av olika atmosfärsmodeller för att få fram vilken typ av moln som omgärdar planeten. Det mest troliga är att molnen består av mineralet enstatit som förångats av den höga temperaturen.

Genom analys av molnens kemiska sammansättning och partikelstorlek kan forskarna få information om fysikaliska förhållanden i atmosfären under molnen. Detta tillsammans med beräkningar av hur molnen reflekterar stjärnans ljus ger information om planetens klimat och därmed möjligheten till att planeten är beboelig och kan hysa liv.

Att forskarna granskade Kepler-7b, vars temperatur gör att den inte kan hysa liv som vi känner det, beror på att den är en stor gasplanet som ger starka signaler att analysera. Men den nya metoden kan även användas för att undersöka mindre mer jordlika planeter, skriver MIT News.Följ Ny Teknik på Facebook!