Digitalisering

Ministern: Datainstitut väg framåt i digitaliseringen

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Foto: Björn Lindgren/TT
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Foto: Björn Lindgren/TT

Näringsminister Mikael Damberg är positiv till förslaget att skapa ett nationellt kunskapscentrum för datahantering, likt det för livsvetenskaper i Sci Life Lab.

Publicerad

Börje Ekholm, tidigare vd för Wallenbergs maktbolag Investor, uppmanade i går den svenska regeringen att ta initiativ till en kraftfull satsning på datahantering. Han föreslog ett nationellt centrum för datahantering, likt det som gjorts för livsvetenskaper inom satsningen Sci Life Lab i Solna.

Hantering av data kommer att bli avgörande för framgång inom digitaliseringen och nya områden som Internet of Things (prylarnas internet), skrev Ekholm i en krönika i DI.

Börje Ekholm, som även är styrelseledamot i Alibaba, Kinas motsvarighet till amerikanska e-handelssajten Amazon, refererade bland annat till den spännande utvecklingen i Kina, där man kommit långt med nya tjänster baserade på avancerad hantering av all data som den stora befolkningen producerar.

”Att resa till Silicon Valley för att lära sig om innovation och nya affärsmodeller är lite som att läsa papperstidningen - många gör det men det är gamla nyheter. För att förstå det nya måste man i realtid följa vad som händer i Kina”, skrev Ekholm och exemplifierade bland annat med den kinesiska tjänsten Wechat som konkurrerat ut amerikanska Whatsapp i Kina tack vare ett bättre erbjudande.

Läs mer:

Näringsminister Mikael Damberg tycker att Börje Ekholms resonemang är intressant.

– Det ligger i linje med den analys som regeringen gjort om digitaliseringen. Vi har ju sjösatt programmet Smart industri, och Börja Ekholms förslag passar in i det resonemanget, säger han och fortsätter.

– Inom Sci Life Lab har staten och näringslivet enats om prioriteringar och samfinanisering. På samma sätt skulle man kunna göra inom det här nya programmet.

Det nationella forskningsinstitutet Sci Life Lab skapades 2013, med stöd från regeringen, Wallenbergsstiftelsen och Astra Zeneca. Satsningen kom i kölvattnet av Astra Zenecas beslut att lägga ner sin forskning i Södertälje.

Nu har även Sveriges överlägset största FoU-arbetsgivare stora problem, och har ännu en gång aviserat nedskärningar. Mikael Damberg vill inte koppla en eventuell satsning på ett kompetenscentrum för datahantering till Ericssons kris, men gör följande konstaterande:

– Det är förstås oerhört viktigt för Sverige att Ericsson fortsätter satsa stort på utveckling. Ericsson har på hög nivå visat ett stort intresse för vad som borde göras för att stimulera digitaliseringen i Sverige.

Läs debattartikel med synpunkter på ministerns förslag:

"Smart industri"

I januari i år presenterade regeringen sin strategi "Smart industri", med ambition att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft.

"Den smarta industrin ligger längst fram i användningen av digitaliseringens möjligheter, har hög automationsnivå och kan möta komplexa kundkrav och nya efterfrågemönster. Den konkurrerar genom såväl avancerad produktion som med produkter med högt kunskapsinnehåll, där gränsen mellan vara och tjänst har suddats ut och där datamängder skapar nya värden för kunder och leverantörer", skrev regeringen.

Satsningen har fyra fokusområden:

• Industri 4.0 – Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

• Hållbar produktion – Stärka industrins förmåga till hållbar och resurseffektiv produktion.

• Kunskapslyft industri – Säkra industrins kompetensförsörjning.

• Testbädd Sverige – Skapa attraktiva innovationsmiljöer.