Digitalisering

Miljöfarligt avfall behandlas fel

Miljöfarligt byggavfall tas inte om hand på ett bra sätt i dag. Omkring 8 000 ton av byggavfallet per år i Sverige är farligt och kan innehålla asbest, kvicksilver eller PCB eller är kasserade vitvaror med freoner. Det konstaterar Boverket i en rapport.
 
Kunskaperna hos myndigheter, konsulter och branschens företag om hur man ska hantera riskmaterial är också många gånger för dålig. (TT)