Samhälle

Mild sjukdom kan ge skydd mot covid-19

Betydligt fler kan ha en så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset. Foto: AP/TT
Betydligt fler kan ha en så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset. Foto: AP/TT

Immuniteten i samhället mot covid-19 är sannolikt betydligt högre än vad antikroppstesterna visar. Även exponerade familjemedlemmar utan symtom verkar utveckla ett skydd mot sjukdomen, visar forskning.

Publicerad

I slutet av juni presenterade forskare vid Karolinska institutet i Solna resultat från analyserade prover från drygt 200 personer, var av många hade haft milda eller inga symtom alls av covid-19. Resultaten visade att ungefär dubbelt så många utvecklat så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, jämfört med dem som utvecklat antikroppar.

Resultaten från denna undersökning var dock preliminära och hade inte genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning, men nu har samma studie publicerats i den mycket ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

T-cellimmunitet dubbelt så hög

"Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellimmunitet, jämfört med dem vi kan detektera antikroppar hos", säger Marcus Buggert, en av huvudförfattarna till artikeln, i ett nyhetsbrev.

I den aktuella studien ingick dels patienter som låg inne på Karolinska universitetssjukhuset, dels patienter och deras exponerade – men symtomfria – anhöriga som i mars i år återvände till Stockholm efter att ha firat sportlov i Alperna. Som en kontrollgrupp ingick friska blodgivare som lämnat blod under 2020 eller 2019, där de sistnämnda individerna fungerade som en kontrollgrupp.

Immuniteteten sannolikt högre

"En intressant observation var att inte bara individer med verifierbar covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar. Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler; en siffra som är betydligt högre än vad tidigare antikroppstester visat", säger överläkaren Soo Aleman.

Forskarnas slutsats blir att immuniteten mot covid-19 sannolikt är betydligt högre än vad antikroppstesterna visat och att detta – ur ett smittspridningsperspektiv – är mycket positivt.

I mitten av juli hade cirka 15 procent av invånarna i Stockholm, som varit den värst drabbade regionen i landet, antikroppar mot det nya coronaviruset.