Populärteknik

Meteoriten från Mars talar emot gamla teorin

För några år sedan upptäcktes meteoriten NWA 7533, Black Beauty, i Sahara. Foto: NASA/Luc Labenne
För några år sedan upptäcktes meteoriten NWA 7533, Black Beauty, i Sahara. Foto: NASA/Luc Labenne

Idén om att jordens hav levererades av kometer och asteroider motbevisas av Black Beauty. Det är en 4,4 miljarder år gammal bit av Mars som bär spår av vatten från planetens barndom.

Publicerad

Ursprunget till vårt vatten på jorden såväl som månen och Mars är en länge omdiskuterad fråga. Nu har en pusselbit dykt upp som verkar slå undan benen för teorin att kometer och asteroider ska ha tagit med sig vattnet till planeterna. Det hävdar Tokyos universitet.

För några år sedan upptäcktes två meteoriter i Sahara: NWA 7034 och NWA 7533. De slungades ut från Mars i samband med ett nedslag där och det äldsta materialet anses ha formats för 4,4 miljarder år sedan.

En så ovanlig meteorit kan kosta 10 000 dollar per gram, men trots det höga priset fick ett internationellt team under ledning av Tokyos universitet händerna på hela 50 gram av NWA 7533. De noterade att vissa mineral som stenen bär med sig från ytan på Mars har oxiderat, och forskarna tolkar det som ett tecken på att vatten fanns på platsen för nedslaget som sköt iväg meteoriten.

"Jag studerar mineral i Mars-meteoriter för att förstå hur Mars formade sin skorpa och hur manteln utvecklades. Det här är första gången som jag har undersökt den här specifika meteoriten, som har fått smeknamnet Black Beauty på grund av sin mörka färg. Våra prover av NWA 7533 utsattes för fyra olika typer av spektroskopiska analystekniker, som är sätt för att upptäcka kemiska fingeravtryck. Resultatet fick vårt team att dra några spännande slutsatser", säger professor Takashi Mikouchi på universitetets hemsida.

Tidigare har vetenskapen ansett att Mars har haft flytande vatten i minst 3,7 miljarder år, men upptäckten talar för att det har funnits där åtminstone 700 miljoner år tidigare, i den röda planetens barndom. Stenen i meteoriten är formad av magma och oxidationen tyder på att vattnet antingen fanns på planetens yta eller nere i skorpan, som nedslaget delvis smälte. Forskarnas analys visar att kollisionen också skapade mycket väte.

Mars anses ha format sin skorpa för cirka 4,5 miljarder år sedan, och närvaron av vatten så tidigt som för 4,4 miljarder år sedan tyder på att vattnet uppstår vid formationen av planeter, möjligtvis som en biprodukt. Detta snarare än att våra världshav skulle vara en biprodukt av kometnedslag.