Innovation

Maud Olofsson lägger krut på innovationer

I dag sparkade regeringen igång arbetet med att ta fram en svensk innovationsstrategi. Målet är ett innovationsklimat av världsklass. - Frågan har prio ett, säger näringsminister Maud Olofsson.

Publicerad

I dag på eftermiddagen samlades drygt 100 företagare, forskare, rektorer och företrädare för olika organisationer som stöttar entreprenörer. Uppdraget var att få igång arbetet med en svensk innovationsstrategi.

Att en sådan ska jobbas fram var ett av Alliansregeringens vallöften. Målet är att Sverige ska ha ett innovationsklimat av världsklass.

För näringsminister Maud Olofsson har frågan nu högsta prioritet.

- Det är min viktigaste fråga, säger hon till Ny Teknik.

Särskilt för ett litet land som Sverige som byggt välståndet på öppenhet och på att vara konkurrensutsatta är innovationskraft en ödesfråga, menar hon.

- Vi har tvingats vara innovativa men framgångarna kan vi inte ta för givna. Vi måste vara bäst även nästa år och näst-nästa år, säger Maud Olofsson.

I slutet av 2012 år ska innovationsstrategin vara klar och förslagen ska sedan bakas in i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Arbetet med strategin ska ske brett och innehålla även frågor om skatter, innovativa offentliga upphandlingar, regelsystem och regelförenklingar.

Flera departement ska engageras i arbetet.

- Även om det är jag och (utbildningsminister) Jan Björklund som jobbar mest med frågan så är den högt prioriterad inom hela regeringen eftersom innovation är så kopplad till jobbfrågan, säger Maud Olofsson.

Sverige brukar hamna högst upp i EUs innovationsranking, men av EU-statistiken framgår också att Sverige har brister när det gäller att få ut nya idéer på marknaden.

Som helhet ger Maud Olofsson Sveriges innovationssystem en fyra i betyg.

- Så länge vi inte klarar kommersialiseringen kan vi inte få toppbetyg, säger hon.

- Vi behöver fler som är beredda att gå in med riskpengar. Många unga tar också upp problemet att det inte är tillräckligt fint att sälja i Sverige. Det måste det bli.

Samtidigt som Sverige tar fram en egen innovationsstrategi sjösätter EU sitt jätteprojekt som går under namnet innovationsunionen.

- Vi krokar i det arbetet genom att ha samma tidsperiod, fram till 2020, men också genom inriktningen på vissa utmaningar och mot småföretag, säger Maud Olofsson.

EUs forskningskommissionär brukar tala om att EU står inför en innovationskris, håller du med om det?

- Ja, inte bara en innovationskris utan också en tillväxtkris. Vi måste verkligen lyfta oss i håret för att vi ska kunna konkurrera inte minst med Asien

- Kina har enorma resurser. Inom ett område som förnybar energi investerar de något otroligt och då bygger de också ny kunskap och nya innovationer.

Följ inlägg på twitter från dagens konferens