Samhälle

Mattesnillen kan rädda IT-sektorn

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Vändningen för svenska elevers matteresultat gläder fler än lärarna. IT-sektorn behöver också mattekunniga,

Publicerad

Det är inte bara skolvärlden som glädjer sig åt Timss-rapportens resultat om att svenska grundskoleelever blivit bättre i matematik och naturvetenskap. Svensk IT-sektor skriker efter fler programmerare och matematikkunskaper är avgörande, enligt IT & Telekomföretagen.

”Varför ska man egentligen lära sig det här?” har många elever tänkt när det tittat på en svårlöst funktion eller en tillsynes obegriplig graf. Ett av svaren är att det råder allvarlig kompetensbrist inom IT-sektorn. Fredrik von Essen, näringspolitisk expert hos IT & telekomföretagen, säger att ett lyft hos svenska elever kan avspeglas på arbetsmarknaden.

– Vi har stor brist. Vi har gjort en uppskattning om att vi i dag har en brist på 30 000 IT-experter där det till stor del handlar om programmering och systemutvecklarkompetens och bristen blir bara värre.

Enligt Fredrik von Essen är goda matematikkunskaper en förutsättning för att kunna tillgodose branschens behov.

Läs mer:

– Det finns kurser i programmering som man kan läsa utan att ha läst natur eller teknik. Men så fort programmeringen blir lite mer avancerad, krävs ett systematiskt tänkande där matematiken är till väldigt god hjälp. Ju bättre dagens elever kan matematik desto bättre underlag får vi för vår framtida kompetensförsörjning, säger han.