Populärteknik

Markbaserat gps-system positionerar överallt

Sändare på marken med gps-liknande utrustning skickar signaler till fordonsmonterade mottagare vid en gruvanläggning i Australien. Foto: Locata
Sändare på marken med gps-liknande utrustning skickar signaler till fordonsmonterade mottagare vid en gruvanläggning i Australien. Foto: Locata

Ett system där gps-satelliternas sändare placeras på marken visar positionen när signalerna från satelliterna störs eller inte inte når fram.

Publicerad

Vid gruvanläggningen Boddington Gold Mine i Australien styrdes och positionerades tidigare de olika maskinerna som borrutrustning med hjälp av gps. Men satellitsignalerna når inte alltid fram då de exempelvis blockeras i djupa gruvschakt eller störs på annat sätt. Nu har gruvföretaget installerat ett nytt system som gör att positioneringen fungerar 98 procent av tiden jämfört med 75 procent då bara gps används.

Det nya systemet som utvecklats av företaget Locata i Australien är baserat på gps-utrustning som flyttats ner från satelliterna till sändare på marken. De kan placeras ut på ett sätt som gör att signalerna når fram till alla önskade platser, även inomhus, och ger dessutom bättre precision än gps.

Enligt Locata har driftstiden och effektiviteten för gruvföretagets borriggar skjutit i höjden till oöverträffade nivåer sedan systemet togs i bruk.

Men systemet som heter Jigsaw Positioning System, Jps, är inte enbart markbaserat utan använder även gps när satellitkommunikationen fungerar. Men när inte signalerna från satelliterna når fram kopplas det markbaserade systemet in automatiskt.

"Jps är en backup för gps och fyller satellitsystemets hål", skriver Locata i ett pressmeddelande.

Markbaserade gps-liknande system finns sedan tidigare och används bland annat av USA:s krigsmakt. Men Jps sägs vara det första systemet där markbaserad positionering är kombinerad med gps och gruvan i Australien är den första installationen.

Hittills har 11 av företagets borrutrustningar försetts med Jps och på sikt ska alla maskiner som kräver hög precision i positioneringen utrustas med den nya tekniken. För tillfället är de mottagare som används ungefär lika stora som en pocketbok men Locata arbetar med att krympa storleken. Målsättningen är att inom några år ha mottagare som kan byggas in i mobiltelefoner, skriver Cnet.