Populärteknik

Läckström får julgran att tindra

Ny Tekniks läsare funderar på hur julgransbelysningen kan lysa trots att de är avslagna. Foto: TT
Ny Tekniks läsare funderar på hur julgransbelysningen kan lysa trots att de är avslagna. Foto: TT

TEKNIKFRÅGAN. Hur kan en julgran ute lysa fast strömmen är avstängd? Ny Tekniks läsare sprider ljus över en diodfråga.

Publicerad

Läsarfråga:

Jag skaffade en ny utegransbelysning med ett 30-tal dioder som lyser fint i granen. När kopplingsuret slår ifrån fortsätter dioderna att lysa med ungefär 15 procent styrka. Hur kan de lysa trots att kopplingsuret slår ifrån? Det kvittar hur jag vänder stickproppen.

/Pär i Insjön

Läsarsvar:

Troligtvis beror det på att ström läcker genom kopplingsuret. Det kan bero på ett fel i kopplingsuret eller en dålig konstruktion av uret. Prova med att byta kopplingsur, helst till en annan modell.

En annan teori kan vara att nolla och fas är anslutna fel någonstans så att ström flyter åt fel håll. Men eftersom problemet kvarstår när du vänder på stickproppen så tror jag mer på ett dåligt kopplingsur.

/Bernt Sandberg

Läsarsvar:

En lysdiod behöver en viss ström för att avge synligt ljus, vanligtvis 2 till 20 mA. En vit LED avger vitt ljus genom att excitera ett fosforskikt. En mycket liten läckström i en brytare räcker inte för att tända lysdioden, men kan vara tillräckligt för att excitera fosforskiktet som då avger synligt (om än svagt) ljus.

Fosforskiktet är det som begränsar livslängden på en lysdiod. När fosforn börjar ta slut så börjar den blå dioden lysa igenom. Att enstaka LED i ett kluster lyser beror på miss i selekteringen vid tillverkningen.

/Tommie Eriksson

Fler svar hittar du bland läsarkommentarerna

Har du nya intrikata frågor? Maila till teknikfragan@nyteknik.se

Det är ni läsare som både frågar och svarar i Ny Tekniks Teknikfrågan.


Följ Ny Teknik på Facebook!