Innovation

KTH utvecklar räddningsrobot med styrsystem från spelvärlden

Petter Ögren Foto: Peter Larsson
Petter Ögren Foto: Peter Larsson
En prototyp till räddningsrobot har tagits fram i EU-projektet TRADR. Foto: Petter Ögren
En prototyp till räddningsrobot har tagits fram i EU-projektet TRADR. Foto: Petter Ögren
Här testas hur roboten fungerar för att genomsöka ett förfallet sjukhus utanför Pisa, som den italienska brandkåren använder som övningsområde. Foto: Petter Ögren
Här testas hur roboten fungerar för att genomsöka ett förfallet sjukhus utanför Pisa, som den italienska brandkåren använder som övningsområde. Foto: Petter Ögren
KTH-doktoranderna Sergio Caccamo och Fredrik Båberg diskuterar hur den nya styrmetoden skall implementeras på räddningsroboten. Foto: Petter Ögren
KTH-doktoranderna Sergio Caccamo och Fredrik Båberg diskuterar hur den nya styrmetoden skall implementeras på räddningsroboten. Foto: Petter Ögren
Italienska brandmän har testat räddningsroboten med det gamla styrsystemet och ska snart även testa den med det nya KTH-utvecklade styrsystemet. Foto: Petter Ögren
Italienska brandmän har testat räddningsroboten med det gamla styrsystemet och ska snart även testa den med det nya KTH-utvecklade styrsystemet. Foto: Petter Ögren

Inspirerade av datorspel som Call of Duty och Halo har forskare vid KTH utvecklat ett nytt styrsystem för räddningsrobotar.

Publicerad

Små larvbandsrobotar kan användas för olika räddningsuppdrag, till exempel i händelse av brand eller jordbävning. I dagsläget är det dock endast vid bombsökning som robotar nyttjas.

Det klassiska sättet att styra sådana robotar kallas för ”tank control” och innebär att en spak styr larvbanden på roboten medan den andra spaken styr kameran. Styrsystemet är inspirerat av datorspelsvärlden och har till exempel funnits i Wolfenstein 3D och Quake.

Men i slutet av 90-talet dök ett nytt styrsystem upp i datorspelsbranschen. Det kallas för ”free look control” och har nu vidareutvecklats av forskare vid KTH för att kunna användas i räddningsrobotar.

I det nya styrsystemet styr högerspaken fortfarande kamerans riktning och vänsterspaken robotens rörelser. Skillnaden är att alla förflyttningskommandon utgår från kamerariktningen.

- Framåt betyder alltid framåt i kamerans riktning i det nya styrsättet, säger Petter Ögren, forskare på Centret för autonoma system på KTH.

Kamerariktningen är också hela tiden relaterad till omvärlden, i stället för att relateras till robotens larvband, som i ”tank control”-systemet. Det innebär att kameran alltid pekar i samma kompassriktning tills operatören rör på högerspaken.

Tanken är att simulera en person som rör sig ute till fots. Resultatet blir ett naturligare sätt att styra roboten på.

Till exempel slipper operatören komplicerade moment när ett objekt ska hållas i kamerans fokus samtidigt som roboten förflyttar sig. Om kameran är vinklad 90 grader åt vänster i förhållande till larvbanden, och operatören vill flytta roboten närmare objektet som kameran tittar på, trycker operatören vänsterspaken framåt. Då roterar roboten åt vänster och kör sedan rakt fram. Men samtidigt måste kameran motrotera för att hålla kvar objektet i fokus.

- Den rotationen sker automatiskt i det nya styrsystemet. Med det gamla sättet måste operatören komma ihåg åt vilken riktning roboten står så att han eller hon vet vad framåt betyder och sedan manuellt motrotera kameran för att fortsätta titta på samma objekt, säger Petter Ögren.

Forskningen har skett inom ramen för EU-projektet TRADR, där forskare från Sverige, Tyskland, Schweiz, Holland och Italien ingår. Prototyper till räddningsrobotar har tagits fram och testats på olika sätt. KTH har bidragit genom att utveckla det nya styrsystemet och testa det i simulerade uppdrag.

- Simuleringsstudien visar att operatörerna lyckades bättre med det nya styrsystemet, berättar Petter Ögren.

Det nya styrsystemet ska också testas av italienska brandmän.

Gilla Ny Teknik på Facebook