Innovation

Kritik väcks mot EU-dom om Crispr-genteknik

En dom i EU-domstolen kommer att hindra utvecklingen av nya grödor, befarar sex rektorer vid svenska universitet och högskolor i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Publicerad

Det rör sig om den så kallade Crispr-tekniken, som består av kortare dna-sekvenser som tillsammans med enzymer kan användas för att klippa sönder och reparera skadade gener.

Enligt rektorerna kan tekniken bland annat användas för att göra att växter i mindre grad behöver bekämpningsmedel, eller få dem att tåla torka.

Crispr likställs med genmodifiering

Domen i EU-domstolen innebär att Crispr likställs med mer omfattande genmodifiering, GMO, vilket i praktiken innebär ett odlingsförbud inom EU. Men enligt rektorerna är Crispr-tekniken en mer specifik förändring som är att jämföras med en naturlig mutation, som därmed minskar risken för oönskade effekter av växtförädlingen.

"Det föreligger alltså en avsevärd risk för att vi inte kommer att klara att möta framtidens stora utmaningar om vi inte tillåts använda dessa tekniker", skriver rektorerna i debattartikeln.