Innovation

Kraftigaste elektronmikroskopet för atomforskare

Hitachis elektronmikroskop med upplösningen 43 pikometer. Foto: Hitachi
Hitachis elektronmikroskop med upplösningen 43 pikometer. Foto: Hitachi

Hitachi har tagit fram världens kraftigaste elektronmikroskop med upplösningen 43 pikometer.

Publicerad

1 pikometer (10-12) är en biljondels meter och 43 pikometer är mindre än halva radien av de flesta atomer.

Den höga upplösningen får man genom att stabilisera elektronemissionen på 1,2 MV genom speciella kablar som utvecklats för ändamålet.

Arbetet med mikroskopet inleddes 2010 under ledning av Akira Tonomura som utvecklat ett elektronmikroskop som bygger på holografi. Tonomura avled dock 2012 så han fick inte se mikroskopet fullbordas.

Den höga upplösningen är viktig för att kunna observera atomernas position vid utveckling av nya material.

När kristaller av galliumnitrid studeras i det nya mikroskopet syns galliumatomerna som enstaka prickar och inte sammanlänkade som i konventionella elektronmikroskop.

Mer om mikroskopet i Applied Physics Letters.


Följ Ny Teknik på Facebook!