Populärteknik

Koppartråd minskar mossan bara marginellt

Nej, att spänna en koppartråd längs nockpannorna gör inte att man slipper all mossan på taket. Men tråden ökar inte heller risken för åsknedslag.

Publicerad

Fråga:

Hjälper det att fästa en koppartråd utefter nockpannorna för att motverka mossa på takteglet? Eller drar den bara till sig åsknedslag?

Det undradeInger och Sture i NyT 2008:12. Här kommer läsarsvar.

Svar:

Jodå, koppar kan motverka mossa på tegeltak, men det krävs mer än en koppartråd för att avge tillräckligt med kopparföreningar för att klara av ett helt tak. Titta på äldre hus med kopparbeslagen skorsten eller andra detaljer av koppar på taket.

Blixten dras inte heller till koppartråden mer än vad den dras till andra metallföremål på ett tak, som tv-­antenn, vindskivor, stegar eller rör. Här är det husets placering som avgör.

Patrick Enger

Svar:

Jag provade våren 2002 att fästa en bit kopparfläta från en elkabel på verkstadstaket hemma. Bifogar en bild tagen 2008-03-20. Som ni ser på bilden är det ”liv” ovanför och bredvid kopparflätan. Där flätan legat mot taket och nedanför är det dött, där ligger eternitplattan helt bar. Anledningen till att jag valde en fläta i stället för en enkelledare var att jag ville få en större koppararea, och därmed högre kopparjonsproduktion.

Flätan fungerade bäst de första två åren. Efter det har en svart beläggning bildats, som verkar förhindra vidare produktion av joner.

Jag valde att testa med bara en liten flätstump, eftersom jag vet att kopparjoner är skadliga både i naturen och i dagvattenavloppen.

Martin Rokka

Svar:

Mitt garagetak var fullt av mossa, och efter att ha tagit bort all mossan grundligt spände jag en koppartråd över nocken från gavel till gavel. Det visade sig tyvärr att mossan kom tillbaka efter ett par år. Möjligen var koppartråden för klen och exponerade för liten yta.

Eller kan det vara så att koppar snabbt omges av ett skyddande ärgskikt som hindrar ytterligare utlösning av joner? Koppartak har ju visat sig ha snudd på oändlig livslängd.

Men åskan har i alla fall inte slagit ned.

Torgny Forslund

Svar:

Vi mpnterade en koppartråd på vårt tak för tre år sedan, och har konstaterat att det har blivit något mindre mossa på takpannorna. Om detta beror på kopparutfällningar från tråden är dock oklart. Däremot kan vi konstatera att fåglarna tycker att vår takås har blivit ruskigt obekväm att sitta på. Kajor och kråkor sätter sig hellre på grannarnas tak och låter vårt vara ifred. Därmed minskar mängden fågelskit, och mossan får mindre näring. Det är i alla fall vår teori.

Mikael och Pia Hansson

Svar:

Det är möjligt att det fungerar, men av miljöskäl bör vi i princip undvika det så att vi inte sprider giftiga kopparjoner i vår närmiljö. Det är inte bra med koppar- eller zinktak som sprider ut joner i våra trädgårdar, varefter vi mumsar i oss äpplen med förhöjda tungmetallhalter. Tung framtid.

Ronald Hedblad

Fråga:

Jag har av misstagspelat över en vhs-kassett med gamla filmer på mina barn. Kan man på något sätt återskapa sådana inspelningar?

Anna Chen

Det är ni läsare som både frågar och svarar i Teknikfrågans spalter.

Skicka svar och nya ntrikata frågor tillteknikfragan@nyteknik.se