Innovation

Kompass runt midjan visar vägen

Motorer i gördeln runt midjan vibrerar och visar kompassriktningen. Foto: Uni Osnabrück
Motorer i gördeln runt midjan vibrerar och visar kompassriktningen. Foto: Uni Osnabrück

Med en kompassgördel runt midjan ges med vibrationer kompassriktningen, utan att användaren tar blicken från vägen.

Publicerad

Forskare vid universitetet i Osnabrück har tagit fram en navigationsgördel som träs runt midjan och fungerar som en vibrerande kompass.

Navigationshjälpmedel har ofta en skärm, och möjligen en funktion att få information uppläst för sig. Men för synskadade och hörselskadade är detta ingen hjälp, och dessutom tar titten i kompassen uppmärksamheten från vägen man går på. Hjälpmedlet måste också plockas upp ur en ficka och hållas i handen.

- Med vår navationsgördel kan användaren ledas mot målet med hjälp av små kittlingar runt midjan, säger Peter König.

I gördeln finns en kompass som hela tiden mäter magnetfältet. Den skickar signalen till en av de 32 vibrationsmotorer som finns i gördeln runt midjan. Den motor som för tillfället är riktad mot norr vibrerar.

Förutom det kan signaler sändas via Bluetooth till en smart mobil om man vill ha gps-koordinater.

På elektronikmässan Cebit i Hannover 16 - 20 mars visas en prototyp av navigationsgördeln. Peter König hoppas få värdefulla synpunkter från besökarna, och vill även ha kontakt med intresserade industripartner. Bakom gördeln ligger tio års forskningsarbete.