IoT-podden

Kollektivt lärande ger smartare robotar

IoT-poddens programledare Fredrik Karlsson och Paulina Modlitba Söderlund.
IoT-poddens programledare Fredrik Karlsson och Paulina Modlitba Söderlund.
Andi Zhang, global produktchef för kollaborativa robotar på ABB, är gäst per telefon i IoT-poddens tredje avsnitt.
Andi Zhang, global produktchef för kollaborativa robotar på ABB, är gäst per telefon i IoT-poddens tredje avsnitt.

IOT-PODDEN. Framtiden är när alla robotar som gör samma sak har kopplats ihop via molnet. Andie Zhang ger sin på framtidens industri i IoT-poddens senaste avsnitt.

Publicerad

Andie Zhang är global produktchef för kollaborativa, samarbetande, robotar på ABB och gäst IoT-podden från Ny Teknik. Hon är tidigare kurskamrat från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med IoT-poddens programledare Paulina Modlitba Söderlund.

Andie Zhang är stationerad i Shanghai och med på länk från Asien, som expert på området "framtidens industri".

– Vi ser framförallt två stora trender nu, säger Andie Zhang. Det ena är människa-robotsamarbete och det andra är maskininlärning och artificiell intelligens.

De kollaborativa robotarna är oftast mindre än traditionella industrirobotar. De är flexibla, kostar mindre och har andra säkerhetsfunktioner. De är också oftast försedda med andra gränssnitt så att de kan programmeras exempelvis genom att man bara flyttar armen på robotar och berättar för den att göra likadant. Detta öppnar för nya branscher att automatisera.

– En bagare kan ägna sig åt att baka och behöver inte vara expert på robotar. Robotar kan göra nya saker, de kan göra mackor eller packa frukt.

Men, fortsätter Andie Zhang:

– Kollaborativa robotar är inte intelligentare än andra robotar, vilket en del verkar tro. De kan bara göra saker som de är programmerade för, det finns ingen artificiell intelligens i dem.

Det är med internet of things, iot, som robotarna kommer att bli smartare på allvar.

– När robotarna är uppkopplade kan vi börja samla in data och göra analys. Det mest spännande för framtiden sker då, när alla robotar som gör samma sak har kopplats ihop, och leverat data till en plats i molnet som analyserats och lärdomar spridits till alla robotar.

I programmet om framtidens industri hörs också röster från världens största industrimässa, Hannovermässan som hölls förra veckan, där de samarbetande robotarna tog stor plats. Sami Haddadin, skapare av den hajpade roboten Franka talar om en demokratisering av robotiken med. Han talar också om Franka Cloud, en molnlösning där robotarna delar information – precis den kunskapsdelning och robotars kollektiva intelligens som Andie Zhang talar om.

– Det är inte svårt att föreställa sig vilka möjligheter det skapar för industrin, säger programledaren Paulina Modlitba Söderlund.

Lyssna via Soundcloud

IoT-podden görs av Ny Teknik i samarbete med Beppo Ljudproduktion och Hallström PR och sponsras av Telenor Connexion och Rejlers.

Det tredje avsnittet om framtidens industri samt de två första avsnitten finns på Soundcloud och Itunes.