Miljö

Klimatexpert: Utsläppsmålen för långsamma

'30 procents minskning till 2030 är för långsamt', säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Foto: TT
"30 procents minskning till 2030 är för långsamt", säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Foto: TT

Ett steg i rätt riktning. Men målen är inte tillräckliga och det finns hinder på vägen för att nå dem. Det är miljöexperternas omdöme om EU:s utsläppsmål för den tunga lastbilstrafiken.

Publicerad

Tunga lastbilar står i dag för nästan en fjärdedel av koldioxidutsläppen från transportsektorn, enligt den Europeiska miljöbyrån EEA.

– Lastbilarna står för en stor andel av utsläppen så det är bra att man enas för att systematiskt hantera den här frågan. Det är ett väldigt bra första steg, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Men att målet inte är tillräckligt och så småningom behöver skärpas ser Johanna Sandahl som en självklarhet. Med de nya målen är förhoppningen att koldioxidutsläppen från de tunga fordonen ska minska med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030, från 2019 års nivå.

– Jämför man med det som Parisavtalet kräver behöver EU vara nere på noll 2040, totalt sett. Då förstår man att 30 procents minskning till 2030 är för långsamt, säger hon.

Sverige har mer ambitiösa mål på nationell nivå, med ett övergripande netto-nollmål till 2045, vilket i princip innebär nollutsläpp för transportsektorn till 2045. Men trots den ambitionen och att Sverige ligger i framkant i klimatarbetet går förändringen ändå för långsamt även här, enligt Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

– Tittar man bara på transportutsläppen i Sverige ser vi att de minskar för långsamt för att vi ska nå våra nationella klimatmål, säger han.

Och samtidigt som målet ses som för litet krävs det åtgärder från flera håll för att de ens ska uppnås, enligt Jonas Allerup.

– Målen i sig är nog realistiska men det behövs mer styrmedel och politisk vilja för att styra mot att klara målen, säger han.

En flaskhals är bland annat tillgången på biodrivmedel som börjar efterfrågas allt mer från bland annat industrin och flygsektorn.

– Elektrifieringen har en större potential att leda till utsläppsminskningar och på längre sikt är det den lösningen man måste styra mot mer än man gör i dag. Men det är en hel palett av åtgärder som behövs, säger Jonas Allerup.