Digitalisering

Kammarrätten underkänner datalagring

Inrikesminister Anders Ygeman (S). Foto: TT
Inrikesminister Anders Ygeman (S). Foto: TT

Även Kammarrätten konstaterar nu att de svenska bestämmelserna för datalagring strider mot unionsrätten.

Publicerad

Domstolen upphäver Post- och telestyrelsens beslut att Tele2 Sverige måste lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.

EU-domstolen konstaterade i en dom strax före årsskiftet att den svenska lagstiftningen överskrider gränserna för vad som är nödvändigt och inte kan anses motiverad i ett demokratiskt samhälle.

Beskedet väckte oro hos såväl polis som inrikesminister Anders Ygeman, som framhöll att datalagringen är nödvändig för bekämpning av grov brottslighet och terrorism.

– Min slutsats är att domen riskerar att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning, sade han till TT.

En utredning ska tillsättas för att se över lagstiftningen.