Digitalisering

Japanska K världens snabbaste dator

8,162 petaflop är senaste noteringen på superdatorlistan Top500 över världens snabbaste datorer.

Publicerad

Datorn är inte ens färdig utan byggs av japanska forskningsorganisationen Riken och datortillverkaren Fujitsu.

K-datorn är uppbyggd av 672 rack som sammanlagt innehåller 68544 processorer.

Fullt uppbyggd ska datorn vara i november 2012 då den ska vara utrustad med 800 rack och klara beräkningskapaciteten 10 petaflop.

Beräkningskapaciteten räknas på en körning mot benchmarkingtestet Linpack 2.