Digitalisering

It-experterna: Sverige halkar efter

”Datainspektionen borde läggas ned. Tyvärr går det inte på grund av EU. Vi är uppbundna att tillämpa EU:s regelverk, men det innebär inte att vi alltid måste gå längre och vara bäst i klassen”, säger professor Bo Dahlbom, mångårig it-expert och digitaliseringsrådgivare. Foto: Jörgen Appelgren
”Datainspektionen borde läggas ned. Tyvärr går det inte på grund av EU. Vi är uppbundna att tillämpa EU:s regelverk, men det innebär inte att vi alltid måste gå längre och vara bäst i klassen”, säger professor Bo Dahlbom, mångårig it-expert och digitaliseringsrådgivare. Foto: Jörgen Appelgren

Sverige tappar på digitalisering, visar ett flertal undersökningar på senare tid. En rad experter varnar nu för utvecklingen.

Publicerad

– Myndigheterna är hopplöst förlegade. Jämför med Google och Facebook, den kvaliteten skulle vi kunna ha. Det var länge sedan vi låg i digital framkant, säger Bo Dahlbom, professor i informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg och mångårig medarbetare i tidigare regeringars it-strategigrupper och it-råd.

I en internationell undersökning från slutet av 2015, Global Open Data Index, tappar Sverige stort på öppna data. Sverige faller från plats åtta år 2013 till plats 27 år 2015.

Och i en rapport från Boston Consulting Group i maj sjunker Sverige som en sten i det digitaliseringsindex som företaget årligen sätter ihop. Från plats tre i världen år 2011 till plats 22 år 2025.

Som om det inte vore nog – i EU:s så kallade Desi-index från i våras över digitalisering inom EU är Sverige det land som snabbast tappar fart.

– Det är ofta de reglerande myndigheterna, som Konkurrensverket, Datainspektionen eller länsstyrelserna, som gör att det digitala arbetet drar ut på tiden. Ofta är det uppbackat av direktiv från EU som ska tillämpas, säger Bo Dahlbom.

Det som särskilt håller tillbaka utvecklingen är enligt honom dels farhågorna om att inkräkta mot människors integritet, dels rädslan att bryta mot vad EU har bestämt.

Den värsta bromsklossen är Datainspektionen, enligt Bo Dahlbom. På många andra områden har vi en främjande och en bromsande myndighet, till exempel Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

– Men just för digitalisering har vi från början haft en bekämpande myndighet, men inte en främjande. Varför?

Ytterligare ett problem är att både den förra och den nuvarande regeringen gör för lite, anser Bo Dahlbom.

– I Sverige har vi haft regeringschefer som är helt ointresserade av digitalisering.

Fredrik Lind, Nordenansvarig för teknik, media och telekom på Boston Consulting Group, BCG, är inne på samma spår.

– Vi har studerat det här i tio års tid. I många andra länder är intresset stort även från högsta regeringsnivå. I exempelvis Belgien insåg man för två år sedan att man låg efter. Då tillsatte man en digitaliseringsminister, som också är vice statsminister. De lanserade snabbt en digital agenda. Konstrasten är stor mot Sverige och Peter Eriksson, som jag bara har hört prata om bostadsfrågor.

Det stora problemet för Sveriges del enligt BCG är att vår digitalisering är konsumentledd medan företag och myndigheter investerar för lite. Till exempel ligger vi under EU-snittet på it-mognad på små och medelstora företag inom bland annat produktionslogistik.

– Vi har stagnerat i investeringar. Företag som Spotify och Klarna är så framgångsrika att politikerna på något sätt tycker att det räcker, säger Fredrik Lind.

Sofia Svanteson, grundare på den strategiska designbyrån Ocean Observations, pekar på EU:s Desi-index där länder som Nederländerna och Estland går framåt snabbast.

– Indexet visar att takten i Sverige är extremt låg, säger Sofia Svanteson.

Hon tror att en viktig förklaring är att Sverige har ett arv av att vara en högutvecklad tekniknation som gör att vi nu har en hög andel äldre system.

– Tittar vi inom sjukvården är det jättegamla system som absolut inte motsvarar de krav vi har i dag, säger Sofia Svanteson.

Med stora gamla system i botten innebär det stora kostnader om man vill göra omfattande förändringar. Men det är nödvändigt om vi vill att Sverige ska ligga i framkant, anser Sofia Svanteson.

Enligt flera av de experter Digital Teknik har pratat med behöver Sverige ta fram en digital strategi som innebär att myndigheter börjar samarbeta betydligt mer. Dessutom måste lagstiftningen snabbare förändras och det är centralt att regeringen på högsta nivå pratar om frågorna. Digital Teknik har därför sökt såväl statsminister Stefan Löfven som näringsminister Mikael Damberg för en kommentar, men bägge avböjer att medverka.

Gilla Digital Teknik på Facebook!

Trubbel från myndigheter

Enligt flera internationella undersökningar, bland annat från BCG och amerikanska Tufts-universitetet, sker den snabbaste tillväxten från länder i Asien, särskilt Kina, Singapore, Taiwan och Sydkorea. På mindre än tio års sikt väntar sig många att Kina ligger i topp, medan många europeiska länder kommer att halka efter.

Ett problem som bland andra Joakim Jardenberg, processledare på Sveriges Kommuner och Landsting, tar upp är att kommunala digitaliseringsinitiativ ofta sinkas av statliga myndigheter som Konkurrensverket och Datainspektionen. Här är två exempel:

Helsingborgs kommun ville bjuda invånarna på gratis wifi. Men det är ett lagbrott, enligt Konkurrensverket. Kommunen fick okej ändå i slutet av 2015, eftersom inte så många använder tjänsten, men det är det däremot inte om den plötsligt blir populär.

Efter fem års kamp mot Datainspektionen fick Salems kommun våren 2015 godkänt för att införa Google molntjänster för skolor och inom administrationen.