Digitalisering

Insekter lär ut navigation

US Air Force tar hjälp av bananflugor för att utveckla flygstabilisering och navigationssystem till framtida mikroflyg.

Publicerad

Det är fascinerande hur insekter, med sina mikroskopiska hjärnor, klarar av att utföra en mängd olika sysslor, som att hitta mat, hitta partner och undvika flugsmällor. Och det trots att förutsättningarna hela tiden varierar. Ljuset förändras, det kommer en vindpust, vingarna skadas och så vidare.

För förstå hur flygande insekter navigerar, har forskare vid Air Force Office of Scientific Research i Virginia byggt upp ett system som spårar bananflugors flykt i 3D och i realtid. Spårsystemet har de kopplat samman med ett system för att ge visuella signaler till flugorna och på så sätt studera och manipulera deras sensomotoriska signaler. Alltså signalerna mellan hjärna och muskler.

Tidigare forskning har föreslagit att insekter anpassar sin flyghöjd genom att mäta rörelse under sig. Nu har forskarna upptäckt att höjdjusteringen i själva verket sker med hjälp av horisontella linjer i flugornas omgivning. Vilket i stor utsträckning påminner om hur de svänger vänster och höger med stöd av vertikala linjer.

Nästa steg blir att undersöka mer avancerade flygbeteenden för att avgöra om flugorna minns något av sin omgivning eller om de hela tiden reagerar reflexmässigt.

Förhoppningen är att man så småningom ska kunna bygga små insektslika farkoster som på egen hand kan fatta rätt navigeringsbeslut utifrån omgivningen och sitt eget tillstånd. Utan stöd av vare sig radiosignaler eller GPS.