Övriga nyheter

Inopererade pumpen lindrar kronisk smärta

En mikropump som opereras in i kroppen och skickar ut joner som lindrar smärta. Svenska forskare är först i världen med att utveckla en ny smärtstillande teknik.

Publicerad

Kronisk smärta är ett mysterium. Ingen har ännu hittat en förändring som kan förklara varför det fortsätter att värka, fast skadan har läkt. Därför är det svårt att utveckla läkemedel som kan minska lidandet.

Nu presenterar forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet en möjlig teknisk lösning på problemet. Här, på Campus Norrköping, har Amanda Jonsson och Daniel Simon konstruerat en liten elektroniskt styrd pump som skickar ut joner av gaba – en av kroppen smärtstillade signalsubstanser. Om den lilla plastpumpen opereras in i kroppen kan gaba pumpas ut på ställen där smärtimpulserna normalt sett går in i ryggraden. Där blockerar jonerna vägen in till det centrala nervsystemet och smärtsignalerna hindras från att nå hjärnan.

Pumpen är tillverkad i en biokompatibel polymer, som kan leda både elektroner och joner. I den finns en reservoar med gaba som i framtiden kan innehålla tillräckligt med joner för att räcka i flera år.

– Det unika är att vi använder organisk elektronik för att skicka ut kontrollerade doser av kroppsegna kemiska signaler. Det är material som är lättare för kroppen att acceptera eftersom det kommunicerar med joner, precis som nervceller, säger Daniel Simon.

Under ledning av Bengt Linderoth vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet har tekniken nu testats i djurförsök. Resultatet visar att jonpumpen blockerar smärtimpulser precis som tänkt. Arbetet går nu vidare med studier på olika nivåer av doser i råttorna. Det är ett krav för att tekniken på sikt ska kunna godkännas för användning i människokroppen.

– Att göra en jonpump som är anpassad för människokroppen tar högst ett år. Vägen till godkännande för användning i en människa är längre, det dröjer nog fem till tio år. Innan dess kommer den inte att finnas ute på klinikerna.

Målet är en smärtstillare som likt en pacemaker kan opereras in i kroppen.

På sikt kan den kemiska elektroniken även leda till nya metoder att behandla sjukdomar i hjärnan, till exempel för att avstyra epileptiska anfall.

– Grundprincipen med en elektrisk insignal och joner som utsignal kan användas för att justera alla upptänkliga nervkretsar som inte fungerar som de ska. Vi har nyligen också visat att en biosensor kan kopplas till systemet, säger Daniel Simon.

Forskningen kring jonpumpen är en del av centrum för organisk bioelektronik – OBOE. Här samarbetar forskargrupper från Linköpings universitet, Karolinska institutet samt Acreo Swedish ICT.

– Att vi visar positiva effekter på en levande varelse var ett av målen för OBOE när vi startade för snart tio år sedan, säger Magnus Berggren, forskningsledare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet.

Forskarnas resultat presenteras i Science Advance, en systertidning till den vetenskapliga tidskriften Science.