Populärteknik

Hur stort var trycket i termosen?

Publicerad