Innovation

Hon testar hur miljögifter påverkar äggceller

För att kunna studera hur kemikalier i miljön påverkar kvinnans äggceller krävs nya metoder. Pauliina Damdimopoulous vid Swetox har tagit sig an utmaningen. Foto: Jörgen Appelgren
För att kunna studera hur kemikalier i miljön påverkar kvinnans äggceller krävs nya metoder. Pauliina Damdimopoulous vid Swetox har tagit sig an utmaningen. Foto: Jörgen Appelgren

En metod att mäta hur kemikalier i miljön påverkar kvinnans fertilitet. Det är målet för Pauliina Damdimopoulou, forskare på Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper.

Publicerad

Fertiliteten hos både män och kvinnor påverkas av miljögifter, det är forskarvärlden enig om. Frågan är bara hur man bäst testar vad som sker och vilka kemikalier som är säkra?

Hittills har fokus legat på manlig fertilitet och kemikalier. Det är inte så konstigt. Mannens könsceller, spermierna, är lätta att samla in och använda i labbtest.

Med kvinnor är det knepigare. Här sitter könscellerna, äggcellerna, djupt inne i kroppen. Dessutom nybildas inte äggcellerna utan är begränsade till sitt antal.

Pauliina Damdimopoulou, forskare vid Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) och Karolinska institutet, är en lösning på spåret.

– Jag och min forskargrupp arbetar med att utveckla en metod för att testa kemikalier på äggceller som odlats fram i labb. Det skulle göra det möjligt att göra långtidsstudier med låga koncentrationer av potentiella hormonstörande kemikalier, säger hon.

När Ny Teknik når henne per telefon befinner hon sig vid Rigshospitalet i Köpenhamn för att studera en metod som danska forskare utvecklat för att odla äggceller.

Sedan tidigare har hon god inblick i en annan metod som fertilitetsforskaren och läkaren Outi Hovatta på Karolinska sjukhuset i Huddinge utvecklat.

– Förhoppningen är att vi ska kunna ta det bästa ur bägge metoderna och skapa en metod som är skräddarsydd för att testa kemikaliesäkerhet ur ett kvinnligt perspektiv, säger Pauliina Damdimopoulou.

Resultatet av den danska studie som visar att 13 av 29 kemiska uv-filter i solkrämer påverkar mannens spermier (se artikel intill) ser hon som spännande och viktigt:

– De testade kemikalierna verkar härma hormonet progesteron. Om de stör progesteroneffekter i kroppen, så skulle kemikalierna också kunna ha effekter i kvinnan. Hormonet är bland annat ytterst viktigt för att det befruktade ägget ska fästa i livmodern.

Betyder det att en kvinna som vill bli gravid ska undvika solskyddsprodukter med de utpekade uv-filtren?

– Om man har svårt att bli gravid, och vill bli det, kan det vara smart att undvika att använda produkter med potentiellt hormonstörande ämnen ur ett rent försiktighetsperspektiv. Men det är inte så att man blir steril av att använda solkräm under en vecka i Thailand, säger Pauliina Damdimopoulou som hittills tilldelats 10 miljoner kronor i forskningsanslag.