Populärteknik

Hitta oupptäckta asteroider

Med programmet Asteroid Data Hunter kan amatörastronomer leta efter asteroider som fotograferats med egna teleskopkameror.. Foto: Nasa
Med programmet Asteroid Data Hunter kan amatörastronomer leta efter asteroider som fotograferats med egna teleskopkameror.. Foto: Nasa

Med ett nytt datorprogram från Nasa kan amatörastronomer hitta oupptäckta asteroider som kan vara på väg mot jorden.

Publicerad

Många asteroider har upptäckts av privatpersoner som granskat bilder tagna genom deras egna teleskop.

Nu har Nasa tillsammans med företaget Planetary Resources utvecklat ett hjälpmedel för den här asteroidspaningen i form av datorprogrammet Asteroid Data Hunter som finns för fri nedladdning.

Då kan amatörastronomer låta datorprogrammet analysera en serie bilder som tagits i lämpliga tidsintervall genom det egna teleskopet.

Det som analyseras är objekt som rört sig mellan de olika exponeringarna. Med hjälp av nya algoritmer som bland annat utvecklats i tävlingen Asteroid Data Hunter kan det nya datorprogrammet avgöra om det kan vara en asteroid som amatörastronomen hittat. Vid ett fynd kollas det mot en databas över kända rymdobjekt för att se om det handlar om en hittills oupptäckt asteroid.

Nasa främsta syfte med asteroidspaningen är att hitta föremål i rymden som kan vara på väg att krocka med jorden. För att förhindra det utvecklar den amerikanska rymdstyrelsen även metoder för att fånga in och förstöra asteroider som kan bli ett hot.

Men Nasa och Planetary Resources hoppas även att den nya programvaran för allmänheten ska bli ett hjälpmedel för att hitta asteroider där det finns värdefulla mineraler som i framtida expeditioner ska kunna hämtas till jorden eller fraktas till kolonisatörer av exempelvis Mars.