Säkerhet

Hemlig avlyssning ska tillåtas oftare: ”Bättre teknik nu”

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Arkivbild. Foto: Paul Wennerholm/TT

Regeringen går vidare med en rad förslag som ökar polisens möjligheter till hemlig spaning på brottsmisstänkta. ”Det här är något vi är positivt inställda till”, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Publicerad

Förslagen presenterades på fredagen av regeringens utredare Barbro Thorblad. De ska nu skickas ut på remiss för yttrande innan lagförslag kan bli aktuella.

Ett förslag innebär att polisen ska få använda hemliga tvångsmedel mot personer misstänkta för seriebrottslighet, även om brotten är mindre allvarliga än vad som krävs i dag.

För de flesta brottstyper krävs i dag att minimistraffet eller straffvärdet på det misstänkta brottet uppgår till minst två år för hemlig avlyssning.

Regeringens utredare föreslår nu att hemlig avlyssning av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikation ska tillåtas vid seriebrottslighet, om det samlade straffvärdet av brotten uppgår till två år.

I realtid

I dag bedöms straffvärdet av varje brott för sig.

– Det skapar givetvis problem, säger utredaren Barbro Thorblad.

En konsekvens av dagens regler är att hemlig avlyssning inte kan användas vid systematisk brottslighet bestående av till exempel flera skattebrott, stölder eller bedrägerier. Det är brott som ofta utgör en inkomstkälla för kriminella nätverk som ägnar sig åt betydligt allvarligare brottslighet än så.

För hemlig avlyssning krävs i dag att det finns någon som är skäligen misstänkt. Utredningen föreslår att polisen i vissa ska få använda övervakningsmetoden även för att hitta en skäligen misstänkt.

– Det finns ett behov av det här, för man vet oftast telefonnummer, men inte vem det är som pratar, säger Thorblad.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att polisen övervakar vem som kommunicerar med vem. Saknas en skälig misstänkt får det i dag inte ske i realtid. Det vill utredningen tillåta.

– Annars blir det väldigt svårt att spåra komplicerade cyberbrott, säger Thorblad.

– Det är viktigt att Sverige till sist inte blir det enda land som inte har den här möjligheten spåra och blir centralland för den här typen av brottslighet.

Bättre teknik

Utredningen föreslår även fler brottstyper än i dag för vilka hemliga tvångsmedel alltid ska få användas, oavsett straffvärde. Det handlar bland annat om sexualbrott mot barn, utpressning, mened och övergrepp i rättssak.

I hemliga tvångsmedel ingår även hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Tillstånd för de metoderna är i dag knutna till en viss plats, där en person misstänks kunna uppehålla sig.

Utredningen föreslår att tillståndet, i vissa fall, även ska kunna knytas enbart till person. Det gör det möjligt för polisen att följa en person som förflyttar sig.

Att knyta övervakningen till en person har tidigare ansetts medföra för stor risk att även andra personers integritet kränks.

– Men tekniken är nu mycket bättre, med till exempel drönare kan man säkerställa att det är rätt person man tittar på, säger Thorblad.

Även för hemlig kameraövervakning och rumsavlyssning föreslås att det samlade straffvärdet för flera brott ska kunna slås samman. Gränsen är dock högre än för hemlig avlyssning, två respektive fyra år.