Digitalisering

Hårt slag mot Antipiratbyrån

Antipiratbyrån måste sluta att samla in och registrera ip-nummer som kan leda till misstänkta fildelare. Bara myndigheter får registrera uppgifter om brott. Det står klart efter ett beslut i regeringsrätten, skriver DN.

Publicerad

Sedan 2005 har Datainspektionen drivit ett mål mot Antipiratbyråns övervakning av fildelare. Inspektionen anser att organisationens insamlade av ip-nummer som har koppling till fildelare strider mot personuppgiftslagen.

Efter att såväl kammarrätt som länsrätt gett Datainspektionen rätt, så har nu också regeringsrätten tagit ställning genom att inte bevilja Antipiratbyrån prövningstillstånd i målet, enligt DN i dag.

Beslutet innebär att Ipredlagen – som ger upphovsrättsinnehavare möjlighet att gå till domstol för att få operatörer att lämna ut abonnenter bakom ip-adresser – blir tandlös eftersom ingen utom myndigheter har rätt att föra register över brottsuppgifter.

Antipiratbyrån har under processen hävdat att ip-adresser, vilka tilldelas enskilda datorer av internetoperatörerna, inte kan anses utgöra personuppgifter i den mening som avses i personuppgiftslagen.

Men Regeringsrätten gör i liket med kammarrätten och Länsrätten en annan bedömning eftersom ip-adresser kan användas för att spåra enskilda individer.

Regeringsrättens avslag kom den 21 april i år. 21 dagar efter att Ipredlagen trätt i kraft.

Så här skrev Kammarrätten i sin dom som nu slagits fast av Regeringsrätten:

”Av de uppgifter Antipiratbyrån lämnat framgår att organisationen använder uppgifterna om lP-adresser för att göra polisanmälningar och för att underrätta internetleverantörerna om överträdelser av upphovsrättslagen och abonnemangsvillkoren. Uppgifterna är enligt Antipiratbyrån nödvändiga för att intenetleverantörema skall kunna ingripa mot de abonnenter som gjort sig skyldiga till överträdelserna. Det kan således konstateras att uppgifterna om lP-adresser används för att identifiera personer. Med hänsyn härtill kan det enligt kammarrätten inte råda någon tvekan om att deuppgifter om lP-adresser som Antipiratbyrån behandlar i vissa fall avser identifierbara fysiska personer. Ingenting i målet talar för att dessa uppgifter skall anses ha gjorts anonyma på ett sådant sätt att abonnenter inte längre är identifierbara.”

Ny Teknik har sökt Henrik Pontén, jurist på Antipiratbyrån, men han befinner sig på semester.