Innovation

”Glöm inte bort excellens”

Basanslaget till landets universitet och högskolor bör höjas ytterligare, menar universitetslärarorganisationen SULF. Och IVA varnar för att samverkan sker på bekostnad av excellens. Det är några av reaktionerna på forskningspropositionen.

Publicerad

Under måndagen presenterade regeringen sin forskningspolitiska proposition. Då meddelade utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson en höjning av basanslaget till lärosätena med 1,3 miljarder kronor.

Men Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, tycker inte att det räcker. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet påtalar förbundsordförande Mats Ericson att andelen basanslag i statens budget för forskning inte kommer att öka.

– Regeringen satsar 1,3 miljarder på ökade basanslag men samtidigt drygt 1,5 miljarder på andra forskningsfinansiärer och utförare. För den fria forskningen hade det varit bättre om regeringen hade gjort tvärtom och faktiskt på allvar prioriterat basanslagen, skriver han.

SULF återger OECD-statistik som visar att Sveriges universitet och högskolor är mer beroende av extern finansiering än lärosäten i jämförbara länder. Norge har 67 procent basanslag, Schweiz 62 procent, Danmark 57 procent medan Sverige har 43 procent.

Läs mer:

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tycker i mångt och mycket att regeringens forskningsproposition är ett steg i rätt riktning, men varnar för att excellens glöms bort.

– Det är positivt att regeringen lagt in samverkan som ett kriterium för omfördelning av basanslagen. Samtidigt är det viktigt att det inte sker på bekostnad av kvalitet och excellens. Samhällspåverkan bör vara målet i all forskning och det är viktigt att det inte glöms bort, säger IVA:s vd Björn O Nilsson i en skriftlig kommentar.

Medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad gläds över att hållbart samhällsbyggande lyfts fram som ett viktigt område i forskningspropositionen.

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är de viktigaste samhällsutmaningarna att adressera, säger Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad, i ett pressmeddelande.

Gilla Ny Teknik på Facebook