Innovation

Genredigerade möss behöll muskelmassa i rymden

Forskare har genredigerat möss för att ge dem ökad muskelmassa. Foto: Se-Jin Lee/PLOS One
Forskare har genredigerat möss för att ge dem ökad muskelmassa. Foto: Se-Jin Lee/PLOS One
Foto: Se-Jin Lee/PLOS One
Foto: Se-Jin Lee/PLOS One
Foto: Se-Jin Lee/PLOS One
Foto: Se-Jin Lee/PLOS One

Långa rymdfärder riskerar att påverka vår muskelmassa och bentäthet mycket negativt. Forskare öppnar för en möjlig framtida lösning: genredigering.

Publicerad

Även med regelbunden träning är det svårt för astronauter ute i rymden att hålla kroppen i trim. Efter sex månader ombord på den internationella rymdstationen ISS tar det vanligtvis månader att få tillbaka sin muskelmassa, även för den som har tränat två timmar per dag. Och har bentätheten drabbats negativt kan återhämtningen ta flera år. Forskare ser genredigering som en möjlig lösning, berättar Science Alert.

En nyckel är myostatin, en signalmolekyl som kan hämma tillväxten av muskler. För att försöka stimulera muskeltillväxt har forskare testat att slå ut denna.

Genredigerade möss har skickats upp till ISS tillsammans med obehandlade möss. De behandlade mössen hade inledningsvis ungefär den dubbla muskelmassan jämfört med de obehandlade mössen.

Efter 33 dagar ombord på ISS hade de obehandlade mössen förlorat mellan 8 och 18 procent av sin muskelmassa samt mellan 8 och 11 procent av sin benmineraldensitet. De genredigerade mössen behöll till stor del, om inte helt, sin muskelmassa, rapporterar forskarna.

En grupp möss som injicerats med ett protein som bland annat inhiberar myostatinets signaler kunde till och med öka sin muskelmassa, och bentäthet.

Forskarnas slutsats är det med deras behandling är möjligt att motverka minskad muskelmassa i mikrogravitation, samt skydda mot förluster i bentäthet i samma miljö. Men steget till försök på människor är långt.

I tidigare försök där myostatin har slagits ut i möss har deras senor försvagats och blivit spröda. Deras uthållighet har också minskat.

Studien ”Targeting myostatin/activin A protects against skeletal muscle and bone loss during spaceflight” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.