Digitalisering

”FRA saknar riksdagsmandat att hacka”

Får FRA hacka sig in i datorer? Domaren i Försvarsunderrättelsedomstolen vill inte svara på frågan. Men en initierad källa säger bestämt nej.

Publicerad

Sveriges Televisions Uppdrag granskning berättar i kväll kl 20 att Snowden-dokument visar att Försvarets radioanstalt, FRA, deltar i en underrättelseoperation kallad Winterlight. Det sker i samarbete med den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA och brittiska GCHQ.

FRA uppges bidra till att den ena myndigheten kan hacka sig in i datorer i syfte att skaffa fram underrättelseinformation, som sedan delas gemensamt. Vilka datorer som är måltavlor för "Winterlight" anges inte i dokumenten.

FRA kan dock inte signalspana utan att be om tillstånd hos den svenska Försvarsunderrättelsedomstolen. Ordföranden i domstolen Runar Viksten vill vare sig bekräfta eller förneka att en någon sådan operation pågår eller att FRA använder sig av metoden, som också kallas aktiv signalspaning.

Får FRA hacka sig in i datorer och bedriva aktiv signalspaning?

-Det kan jag inte kommentera. Vi går ju inte in på vilka metoder som FRA använder, säger Runar Viksten till Ny Teknik.

Men hur tolkar du signalspaningslagen?

-Det som vi tar hänsyn till i vår prövning är vilka källor som kommer att träffas av FRA:s signalspaning, inte medlen i sig, säger Runar Viksten.

Han svarar också med en retorisk fråga.

-Men om det nu pågår en sådan operation, vilket jag alltså inte bekräftar, skulle det drabba fler källor än annan teknik?

Enligt Runar Viksten gör domstolen olika integritetsavvägningar när man fattar sina beslut om att ge FRA möjlighet att spana i kabelnäten.

Han vill dock inte någon gång under intervjun svara på frågan om själva signalspaningslagen ger FRA rätten att hacka sig in i datorer.

Men Ny Teknik har talat med en person som hade god insyn i arbetet att ta fram lagen under åren 2008-2009 och vederbörande säger bestämt nej.

-FRA har bara rätt att signalspana i bemärkelsen att man får lyssna av trafiken som löper i kabel. Man har inget som helst lagligt stöd att handla på ett sätt som utgör brott, såsom dataintrång, vare sig i Sverige eller i andra länder.

-Riksdagen har inte gett FRA något sådant politiskt mandat.

Personen påpekar också att FRA - om man nu arbetar med att hacka sig in i datorer - sannolikt också lämnar spår efter sig i datasystemen och att man därmed riskerar att bli avslöjad för sin hemliga verksamhet. Det skulle i sig kunna påverka Sveriges relationer med andra länder.

Ny Teknik har under dagen också sökt nå ansvariga på Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.