Populärteknik

Första testbanan för överljudståget

I lufttomma rör på höga pelare ska tågvagnarna kunna färdas i ljudhastighet och få sin energi från solpaneler på rörens tak. Foto: Tesla Motors
I lufttomma rör på höga pelare ska tågvagnarna kunna färdas i ljudhastighet och få sin energi från solpaneler på rörens tak. Foto: Tesla Motors

Elon Musk ska bygga en testanläggning för sitt projekt Hyperloop.

Publicerad

2013 publicerade Elon Musk sitt koncept Hyperloop för ett tåg som färdas i nästan lufttomma rör i farter över ljudhastigheten. I teorin skulle ett sådant tåg kunna erbjuda en restid mellan Kiruna och Malmö på en timme.

Idén möttes av både skepsis och entusiasm. I en omröstning på Ny Tekniks webbplats sade sig 43 procent av drygt 3 000 röstande tro på projektet medan 35 procent var negativa.

Sedan Elon Musk, som står bakom rymdföretaget Space X och elbilstillverkaren Tesla, presenterade sin idé i ett 58 sidor långt dokument har han varit sparsam med vidare information. Men i ett tweet på Twitter 15 januari skriver Musk att han ska bygga en testbana för Hyperloop som ska få användas av företag och studenter som vill testa egna tågkonstruktioner. Förmodligen någonstans i Texas.

Till Texas Tribune säger Elon Musk att det förmodligen blir en åtta kilometer lång bana.

I presentationen av Hyperloop från 2013 skissas ett system där vagnarna drivs av en kombination av induktiva linjärmotorer och tryckluft där energin tas från solceller på rörens tak. På en bana mellan San Fransisco och Los Angeles skulle restiden bli omkring 30 minuter och kostnaden för bygget omkring motsvarande 40 miljarder kronor. Elon Musk skriver även i rapporten att Hyperloop passar bäst för sträckor under 1 500 km. För längre avstånd tror han överljudsplan är ett bättre alternativ.