Innovation

Forskarnas metod för att rena avloppsslam är långt billigare

Professor Gang Chen och forskningsassistent Runwei Li arbetar med att skilja tungmetaller från avföring i Tallahassee. Foto: FAMU-FSU College of Engineering
Professor Gang Chen och forskningsassistent Runwei Li arbetar med att skilja tungmetaller från avföring i Tallahassee. Foto: FAMU-FSU College of Engineering

Florida State University använder mikrovågor för att bryta de kemiska band som binder tungmetaller till avloppsslam. Forskarna räknar med att deras lösning skulle vara 60 procent billigare än dagens reningsmetoder.

Publicerad Uppdaterad

Att använda avloppsslam från reningsverk för att gödsla våra åkrar har länge varit en omstridd fråga.

Resterna innehåller en mängd olika föroreningar, bland annat tungmetaller. Endast cirka 30 procent har hamnat på jordbruksmark, men 2018 tillsatte regeringen en utredning kring ett förbud mot att sprida avloppsslam.

Problemet är globalt, och nu har ett team vid Florida State University utvecklat teknik som är långt billigare än de kemiska processer som kan skilja tungmetallen från slammet.

Forskarna använder mikrovågor för att bryta de kemiska band som binder biomassan med metallen. De lyckades hitta den plats i det elektromagnetiska spektrat där energin är stor nog för att påverka tungmetallerna utan att biomassan förstörs.

Efter behandlingen krävs långt mindre kemikalier än i vanliga fall. Tekniken kan skalas upp för ett reningsverk som servar en stad eller en hel region. Den totala kostnaden för hela processen kan bli 60 procent billigare än med de konventionella metoder som används i dag. Det skriver forskarna på universitetets hemsida.

Teamet har publicerat sitt arbete i The Journal of Cleaner Production.