Innovation

FOI:s hemliga vapenprojekt KU-anmäls

Svenska FOI har sedan 2005 planerat att hjälpa Saudiarabien med en vapenfabrik, avslöjade Ekot i morse. Nu har regeringen KU-anmälts.

Publicerad

S-regeringen med Göran Persson i spetsen skrev 2005 på ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien som går ut på att Sverige ska hjälpa landet att bygga en avancerad vapenfabrik.

Därefter har avtalet förnyats av den borgerliga regeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt (m) så sent som under 2010.

Konkret innebär avtalet att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ska leda arbetet att sätta upp en vapenfabrik i Saudiarabien. Detta i samarbete med ”flera svenska företag”, uppger Ekot, som tagit del av en stor mängd hemliga handlingar i ärendet.

Madelene Sandström, tidigare generaldirektör på FOI, uppger att samarbetsavtalet egentligen handlade om att hjälpa Saab och Ericsson att sälja den flygburna utrustningen för radarövervakning, Erieye, till Saudiarabien.

"Om saudierna köpte Erieye lovade Sverige forskningssamarbete kring vapen med FOI" uppger Ekot.

Projektet, som hållits hemligt för riksdagen, kallas Simoom. I början av 2008 lämnades en teknisk förstudie över till Saudiarabien.

2008 ansåg regeringen att hanteringen var känslig för FOI. Enligt uppgifterna vill man inte att FOI skulle äga ansvaret för byggnationen.

Lösningen blev att ett "bulvanföretag" SSTI, Swedish Security Technology and Innovation, bildades. Bolaget registrerades 2009 hos Bolagsverket och fick i juli samma år tillstånd av ISP, Inspektionen för strategiska produkter, att handla med krigsmateriel.

Tillståndet uppges gälla bland annat ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen, krut och sprängämnen med mera, robotar, raketer, torpeder och bomber med mera.

Försöket att driva fabriken via SSTI uppges dock ha misslyckats men diskussionerna med saudierna om att gå vidare med planerna på en vapenfabrik uppges fortsätta.

Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin anmäler nu försvarsminister Sten Tolgfors till riksdagens konstitutionsutskott för den hemliga vapenhanteringen.

– Att hjälpa en stat att bygga en missilfabrik samtidigt som man säger sig stå upp för de värden som den arabiska våren bygger på, det är ett svårslaget exempel hyckleri, säger han till Ekot.

Utrikesminister Carl Bildt försvarar däremot det ingångna planerna.

– I det här fallet handlar det om ett samarbetsavtal från 2005, det är inte hemligt på något sätt, underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar som man beslöt om 2005, säger han till Ekot.