Digitalisering

FN: ”FRA måste bli öppnare”

Foto: TT / Tomas Oneborg
Foto: TT / Tomas Oneborg

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter vill se ökad öppenhet kring FRA, FRA-domstolen och Datainspektionen.

Publicerad

I en färsk granskningsrapport om förhållandena i Sverige uppger FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att Sverige behöver stärka insynen i beslut som tas inom Försvarets radioanstalt, FRA, Försvarsunderrättelsedomstolen (FRA-domstolen) samt Datainspektionen.

Kommittén - som kontrollerar efterlevnaden av Konventionen om de mänskliga rättigheterna - konstaterar att svenska staten har infört vissa regler om integritetsskydd i Signalspaningslagen.

Men den oroas fortfarande över vad man anser vara brist på öppenhet i förhållande till själva omfattningen av FRA:s övervakningsmöjligheter.

Dessutom vill man se tydligare rågång kring vad för slags personuppgifter som Försvarets radioanstalt får utbyta med andra stater i form av så kallad rådata (obearbetad underrättelseinformation).

FN-kommittén rekommenderar därför att Sverige ökar transparensen kring beslut som tas av FRA, av FRA-domstolen (specialdomstol som ger FRA tillstånd att signalspana) och av Datainspektionen (som bland andra granskar FRA:s personuppgiftshantering).

Svenska staten bör se till, uppger man i rapporten, att beslut som tas är i linje med FN:s konvention och dess regler om bland annat proportionalitet, tillsyn och insyn för individer som kan ha drabbats av missbruk.