Digitalisering

Flera åtgärder för bättre täckning

Stockholm (TT). Dålig mobiltäckning är i huvudsak ett problem för operatörerna med även samhället måste göra mer. Förslag på "samhällsmaster", fler frekvenser och en rad andra åtgärder har precis lagts på regeringens bord.

Publicerad

En av orsakerna till dagens problem är förstås att vi svenskar hela tiden vill har mer och snabbare internet och att näten överbelastas. Ett annat är att täckningen på många håll fortfarande är dålig. Post- och Telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag undersökt vad staten och övriga offentliga aktörer kan göra för förbättra situationen. Ett förslagspaket har överlämnats till it-minister Anna-Karin Hatt.

Överst på listan står frekvenserna i 700 MHz-bandet som regeringen i vintras beslutade ska användas för annat än marksänd tv. De frekvenserna är utmärkta för mobilt bredband men skiftet sker inte förrän 2017.

Ett nytt förslag är så kallade samhällsmaster. I korthet handlar det om att exempelvis en kommun med dålig mobiltäckning underlättar och kanske delfinansierar byggandet av en mast på ett vattentorn eller annan hög byggnad där operatörerna kan sätta upp sina basstationer.

– Det handlar till syvende och sist om att utbudet ska möta efterfrågan men också om att få ner kostnaderna och att berätta för operatörerna att här finns lämpliga byggnader. Det kan handla om nya villaområden, lägenhetskomplex eller fabriksparker där både det lokala näringslivet och kommunen har intresse av att det sätts upp en mobilmast, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Ett annat förslag är att underlätta inomhustäckningen. I många moderna byggnader stoppar bland annat energiglasfönster effektivt mobilsignalerna och PTS vill genom slopat tillståndskrav göra det lättare för fastighetsägare eller andra aktörer att sätta upp mikrobasstationer. På fackspråk kallas det "seamless handover" och användarna märker inte när de går från mobilnät till wifi.

– Vartefter vi ser ett problem så försöker vi lösa det. Det här är inte den slutgiltiga listan, men de här 11 åtgärderna som PTS pekar på i dag är konkreta och behöver göras, säger Anna Karin Hatt.