Hållbar industri

Experterna: “Mitt tips är video – det ger omedelbara visuella insikter“

Från SKF:s D-fabriken i Göteborg. Foto: Sören Håkanlind
Från SKF:s D-fabriken i Göteborg. Foto: Sören Håkanlind
Staffan Persson, logistikexpert och medgrundare SiB Solutions. Foto: SiB Solutions
Staffan Persson, logistikexpert och medgrundare SiB Solutions. Foto: SiB Solutions
Niklas Högberg, operations manager på Hydra Specma Wiro AB. Foto: Privat
Niklas Högberg, operations manager på Hydra Specma Wiro AB. Foto: Privat
Rickard Tibefjäll, account manager på Novotek. Foto: Novotek
Rickard Tibefjäll, account manager på Novotek. Foto: Novotek

Datadrivna värdekedjor, vad är det och hur kommer man igång med det? Automationsnästets experter ger råd om vilka verktyg och strategier som är bäst när produktion ska planeras.

Denna gång deltar: Staffan Persson, logistikexpert och medgrundare SiB Solutions, Niklas Högberg, operations manager på Hydra Specma Wiro AB och Rickard Tibefjäll, account manager på Novotek.

Vad är de största utmaningarna inom produktionsplanering i dag?

Staffan Persson: Jag skulle säga att det är kostsamma, oförutsedda och resurskrävande avvikelser. Verksamheter behöver bli bättre på riskminimering och proaktivt kunna sätta in rätt åtgärder. Avvikelser händer även i de mest uppkopplade verksamheterna, med många och avancerade system. Då gäller det att minimera skadan genom att snabbt hitta och korrigera avvikelsen, och samtidigt få insikt i exakt vad som orsakat den och vad som behövs för att den inte ska hända igen.

Niklas Högberg: Den stora utmaningen för oss inom produktionsplanering på Hydra Specma Wiro i dag är att integrera manuella resurser tillsammans med materialanskaffning. Utifrån detta att sedan skapa ett individuellt anpassat körschema för varje individ.

Rickard Tibefjäll: Förståelsen internt kring hur många som verkligen berörs av en effektiv och transparent produktionsplanering. Alla avdelningar på ett företag påverkas på ett eller annat sätt av hur produktionsplaneringen sköts och fungerar. Från nyckeltal, effektiviseringar, resursbehov till lagernivåer med mera. I slutändan också kunden som ska få sina utlovade produkter i tid.

Hur kan data bidra till att utveckla produktionsplanering och värdekedjor i industrin?

Staffan Persson: Genom att koppla ihop lager- och produktionsdata och felkoder med processnära video, och göra det sökbart. Då kan företaget snabbt söka upp en eller flera avvikelser för att se dem och förstå bakomliggande orsaker och samband (människa, metod, miljö, material och maskin). Är det inte varje chefs eller utredares dröm att kunna resa tillbaka i tiden och med en knapptryckning se svaret på sina frågor? Med bra datakvalitet, video och artificiell intelligens kan avvikelser förhindras proaktivt.

Niklas Högberg: Genom korrekt data snabbt få en överblick av kapacitet och resurser mot orderingång och prognos. Man får en snabb överblick på sin ledtid genom hela tillverkningsprocessen. Att genom att i ett tidigt skede veta hur ens kapacitet och ledtid ligger till mot förväntad leveranstid kan man agera proaktivt och därigenom minska denna. Du får en snabb överblick var dina eventuella flaskhalsar finns och kan åtgärda dessa. Korrekta ledtider till kund ger givetvis en starkare position och konkurrenskraft.

Rickard Tibefjäll: Ju mer historiska och aktuella data desto bättre prognoser. Att kunna simulera en framtid utifrån givna förutsättningar kommer att förenkla och utveckla produktionsplaneringen. Kunskap är makt och ju mer vi lär oss om vår verksamhet samt våra kunder desto bättre kommer vi bli på att möta framtidens utmaningar. Produktionsplanering är ett levande dokument som är i ständig förändring. Ju mer data vi har att understödja beslut med mera desto bättre kan vi effektivisera verksamheten.  

Hur kan ett företag som inte har tidigare erfarenhet av datadrivna värdekedjor komma igång med det arbetet?

Staffan Persson: Börja med att identifiera värdekedjans mest kritiska punkter där flest avvikelser uppstår. Det är oftast där artiklar byter ägare, till exempel mellan inlagring-lager-produktion eller mellan maskin-maskin. Finns det data om dessa punkter? Om inte är mitt tips att tillföra det genom till exempel scanning och processnära video. Video ger omedelbara visuella insikter om verksamheten jämfört med KPI: er och statistik. Parallellt gör ni en analys av era processer, data- och systembehov i stort.

Niklas Högberg: Analysera hur tillverkningsprocessen ser ut och skapa en överblick över resurser och operationer och dess sekvenser. Analysera arbetssätt och vad man vill få ut av att implementera ett databaserat program. Besök ett företag som jobbar med värdekedjor för att få en inblick i vad deras svårigheter var med att implementera ett databaserat arbetssätt. Alla företag har sina speciella behov så det gäller att försöka tänka på hur man kan implementera detta på ett effektivt sätt i just ens egen verksamhet.

Rickard Tibefjäll: Börja logga data och lära er om er process. Använd verktyg som finns på marknaden för exempelvis prediktiv analys. Logga data på ett sätt som gör den tillgänglig för olika typer av rapport- och analysprogram. Sätt upp en vision och tilldela människor denna uppgift. Genomför benchmarking-aktiviteter och ta hjälp av kunskap som finns på marknaden hos kunder och leverantörer.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.