Digitalisering

Europeisk front mot Itunes

Sverige backar från kravet att musik från Apples Itunes Store ska kunna avlyssnas på alla mp3-spelare, inte bara Ipod. Men Norge skärper nu sitt krav och får stöd av Frankrike, Tyskland och Holland.Om inte Apple ändrar sig dras företaget inför domstol.

Publicerad

I höstas krävde de nordiska konsumentombudsmännen i en gemensam aktion att Apple skulle ändra villkoren för dem som köper nedladdningsbar musik från Itunes Store.
Ett krav var att musiken skulle kunna användas i alla bärbara musikspelare, inte bara i Apples egen Ipod. Men nu backar Sverige från det kravet.
- Vi har gjort den preliminära bedömningen att Apples villkor när det gäller spelbarheten av Itunesmusik inte strider
mot svensk marknadsföringslag, säger Agneta Broberg som är ställföreträdande konsumentombudsman.
Men den norska konsumentombudsmannen står fast vid kravet och skärper det.
- Om inte Itunes ändrar sina villkor innan utgången av september tar jag ärendet till marknadsdomstolen, skriver Norges konsumentombudsman Bjørn Erik Thon i ett pressmeddelande.
Norges hårda linje får nu också sitt stöd från konsumentmyndigheterna i Frankrike och Tyskland.
- Det är viktigt eftersom de båda länderna är europeiska jättar. Marknaden för digital musik i framför allt Tyskland är stor, säger Bjørn Erik Thon till nyhetsbyrån AP.
Inspirerad av Norge har även konsumentombudsmannen i Holland anmält Itunes "olagliga agerande" till landets konkurrensmyndighet.
- Vi ska också bekämpa Microsofts användning av kopieringsskydd för musik i företagets nya spelare Zune, säger Hollands konsumentombudsman Ewald van Kouwen till AP.
Microsoft kan också vänta sig en uppvaktning från den svenska konsumentombudsmannen. Då gäller det avtalsvillkor i programvarulicenser som strider mot svensk lag.
Tidigare har konsumentombudsmännen i de nordiska länderna krävt att Itunes ska ändra sina allmänna avtalsvillkor, exempelvis klausulen om att ändringar i villkoren kan göras retroaktivt.
- I den frågan fortsätter vi samarbetet med de nordiska länderna, säger Agneta Broberg.
- Itunes har lyssnat på våra krav och jag tror att vi ganska snart kan nå en överenskommelse om förändringar.
När den överenskommelsen är klar planerar den svenska konsumentombudsmannen att gå vidare med andra företag.
- Vi har startat ett arbete för att anpassa speciellt amerikanska licensvillkor till svensk lag, säger Agneta Broberg.
- Just nu granskar vi Microsoft, som bland annat har en klausul om att stämningar måste göras i Washington, inte i Sverige. Vi tittar även på andra företag, men vilka det är kan jag inte berätta.