Digitalisering

EU-domstol: Inget krav på datalagring

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Svenska myndigheter kan inte fortsätta tvinga operatörerna att masslagra kundernas trafikuppgifter från telefoner och internet, enligt EU-domstolen.

Publicerad

Texten har uppdaterats: Teleoperatörerna jublar medan inrikesminister Anders Ygeman (S) och åklagare är oroade.

Tvisten mellan statliga Post- och telestyrelsen (PTS) och Tele2 har inte handlat om datalagringens vara eller inte vara. Tele2 har, med stöd av alla andra svenska tele- och bredbandsoperatörer, hävdat i domstol att den svenska lagen tillåter en för bred och ospecificerad lagring av kundernas data och därför strider mot EU-rätten.

I första instansen förlorade Tele2, men kammarrätten har begärt in ett förhandsbesked från EU-domstolen och det har fått Tele2 att utropa sig till vinnare.

– Den typen av generell lagring vi har i Sverige är inte tillåten, det är bara riktad lagring som är acceptabel. Den får också bara användas för bekämpning av grov brottslighet och det krävs en domstolsprövning innan uppgifterna lämnas ut. På punkt efter punkt har det svenska systemet underkänts, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är oroad av EU-domstolens utslag.

– Vi måste sätta oss ned och analysera utslaget, och sen ska det också behandlas av kammarrätten och då får vi se vad det blir för utfall. Den generella lagringen är ju en förutsättning för att du ska kunna begära ut informationen om de grovt kriminella, så därför är det viktigt att vi noggrant analyserar hur domstolen har resonerat i de här delarna. För det är självklart så att många av dem vi fått dömda för allvarliga våldsbrott i Sverige hade inte kunnat dömas om vi inte hade kunnat lagra de här uppgifterna, säger Anders Ygeman till TT.

För polisen och åklagarna är beskedet ett stort bakslag.

– Det är en katastrof för all brottsutredning som har koppling till internet. Det är genom ip-adressen vi kan hitta en gärningsman och om datalagringen upphör, vilket det finns stor fara för nu, så har vi ingenstans där vi kan börja nysta. Datalagringen har fallit i andra europeiska länder och jag är rädd för att den faller i även i Sverige efter det här utslaget, säger Thomas Bälter Nordenman, kammaråklagare i Uppsala och expert på IT-brott.

Enligt Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg ligger utslaget helt i linje med hennes organisations krav.

– Det är ett starkt samhälleligt intresse att skydda den personliga integriteten och det är ett lika starkt intresse att skydda människor från att bli utsatta för brott. De intressena måste vägas mot varandra och tycker man att polisen ska ha tillgång till alla uppgifter så har man valt fel utgångspunkt, anser jag. EU-domstolen har gjort den proportionalitetsbedömningen och kommit fram till det här resultatet.

Operatören Telenor meddelar efter domen att man omedelbart upphör med datalagring.

Gilla Ny Teknik på Facebook