Krönikor

”Efterlysning: Vi behöver mekatroniker”

KRÖNIKA. Automation och produktion är det område där kompetenskraven kommer att vara störst i framtiden, skriver Ove Leichsenring, Robotdalen, ledamot av tankesmedjan Automathink.

Automation och produktion är det område där kompetenskraven kommer att vara störst i framtiden, följt av digitalisering och digitala verktyg, bedömer de flesta mindre och medelstora företagen. Det visar en ny rapport, Industry Trend Monitor, från tankesmedjan Automathink.

Analysen visar också att svensk industris största utmaning är att få unga att vilja arbeta inom industrin, och att det är företagens teknikhöjd och innovationshöjd som gör en arbetsplats attraktiv.

Konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri handlar i vid mening om högt kunnande i produktionsteknik, om fungerande flöden i produktionen och fungerande logistik mot marknaden.

Kunderna efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade produkter, vilket kräver högflexibla produktionssystem som snabbt kan tillverka många olika varianter, hantera volymförändringar och nya material.

Bristen på produktions- och automations­tekniker och automationsingenjörer är allvarlig, speciellt i de mindre och medelstora tillverkningsföretagen.

Den största kompetensbristen finns enligt min mening i gränsområdet mellan industrirobotik, datorteknik och elektronik. Dessa delar utgör centrala byggstenar i dagens komplexa produktionssystem.

Man brukar ofta benämna detta område mekatronik. Här krävs förutom kompetens om olika industriella applikationer och produktionsprocesser även kunskap om hur man integrerar robotar, sensorer, datorer och mekaniska enheter till fungerande produktionssystem.

Jag har vid många tillfällen betonat vikten av en stark svensk industri som basen i vår välfärd. Tillsammans med den industrinära tjänstesektorn skapar industrin mer än en miljon jobb och står för 77 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Det har hänt mer inom industripolitiken i Sverige den senaste mandatperioden än det gjort på länge. Sverige är väl positionerat som produktionsland, men mycket av genomförandet återstår.

Regeringen har därför lagt stort fokus på industrin i sin näringspolitik genom satsningen Smart Industri, som syftar till en nationell kraftsamling för industrins utveckling.

I syfte att överbrygga de mindre och medelstora företagens kompetenslucka inom automationsområdet så har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att genomföra ”Robotlyftet”, en viktig satsning som ska öka automationsgraden i mindre och medelstora tillverkande industriföretag i hela landet.

Programmet kommer att starta under 2018 och innebär i korthet att kunniga mekatronikingenjörer med produktions- och processkompetens kommer att hjälpa företagen att automatisera konkreta produktionstillämpningar. Denna typ av praktiska hjälpinsatser är ett stort steg i rätt riktning för att säkerställa industrins långsiktiga konkurrenskraft.

Ove Leichsenring, associerad partner i affärsutvecklnig inom industrirobotik på Robotdalen och medlem av tankesmedjan Automathink.