Populärteknik

Dubblerad fiberlängd

Med en ny teknik kan man slippa att lägga ut fiberförstärkare på havsbotten. Foto: Alamy & SubComChannel
Med en ny teknik kan man slippa att lägga ut fiberförstärkare på havsbotten. Foto: Alamy & SubComChannel

Längden på en fiberkabel kan nu dubbleras utan förstärkning.

Publicerad

Forskare vid University College London, UCL, i England har utvecklat en teknik som gör att längden på en optisk fiber nästan kan fördubblas utan förstärkning.

- Vi har ökat avståndet för felfri signalering från 3 190 km till 5 890 km vilket är den största ökningen som någonsin rapporterats för den här systemarkitekturen, säger Robert Maher från UCL till Tech World.

Det gör att en atlantkabel kan läggas exempelvis mellan London och New York utan behov av dyra mellanförstärkare placerade på havsbotten.

Då tekniken kan korrigera data som skadats eller störts kan den även hjälpa till med att öka fiberns användbara överföringskapacitet.

Det forskarna har gjort är att utveckla en ny mottagare av fibersignalerna som inte kräver installation av några nya komponenter i själva fiberlänken.

För att klara av det ökade behovet av datakapacitet används allt fler våglängder i fibrerna. Men de kan störa varandra vilket gör att de mottagna signalerna innehåller många fel.

I en rapport skriver forskarna att de utvecklat en teknik som eliminerar störningarna mellan de olika optiska kanalerna som kan tas emot samtidigt och felfritt i den nya mottagaren.